Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА.

Similar presentations


Presentation on theme: "ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА."— Presentation transcript:

1 ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

2 Література – це храм, куди можна увійти лише з чистою совістю і благородними намірами. Ф. Шиллер

3 Мета викладання мови та літератури – це гармонізація світосприйняття учня як засіб самореалізації особистості

4 Реалізація мети здійснюється через три концепції: * особистісну (кожна особистість – неповторність); * педагогічну (партнерство, внутрішня мотивація); * викладацьку (гуманізація процесу викладання зі спрямуванням на розвиток творчих здібностей)

5 Дабіжа Н. А. Голова метод об’єднання

6 Методоб’єднання вчителів світової літератури та російської мови Дабіжа Н. А Дехтяр С.П. Ткачук О. Г. Пось В.С. Педагогічне кредо: “Постійно відкривати у людині нове, дивуватися новому, бачити людину у процесі її становлення” Педагогічне кредо: “ Щоб дати учням іскорку знань, учителеві потрібно увібрати море світла “ В. Сухомлинський Педагогічне кредо: Кажу сьогодні учневі: “Отримай крила для мрії!” Педагогічне кредо: “ Душі пориви – це для школи! Найкраще – дітям на урок! Живе, чудове, емоційне…”

7

8 № п/пП. І. Б учителяТема самоосвіти 1.1.Дабіжа Н. А. Аналіз та інтерпретація художнього тексту із застосуванням інтерактивних форм роботи на уроках світової літератури 2.2. Дехтяр С. П. Формування духовних цінностей на уроках світової літератури 3.3. Пось В. С. Організація ігрової діяльності учнів на уроках світової літератури 4.Ткачук О. Г. Розвиток творчих здібностей на уроках світової літератури та позаурочний час Підвищення кваліфікації учителів

9 Педагогічне кредо методоб’єднання : “ Любимо! Творимо! Навчаємо! “

10 Проблема, над якою працюють учителі методоб’єднання : “ Оптимальні методи управління творчістю учнів на уроках та в позаурочний час”

11 Принципи методичної роботи: науковість; науковість; зв’язок із життям, актуальність; зв’язок із життям, актуальність; системність, наступність; системність, наступність; інноваційний підхід до викладання; інноваційний підхід до викладання; творчий характер роботи; творчий характер роботи; єдність теорії та практики; єдність теорії та практики; гнучкість та мобільність гнучкість та мобільність

12 Основні форми методичної роботи: семінари відкриті уроки доповіді предметні тижні виставки конкурси олімпіади виступи засідання бесіди роботи в МАН презентації

13 Уява Моральні якості Розуміння краси Мислення Почуття Культура спілкування Творчість формується у процесі розвитку

14 Процес навчання – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активності в цьому процесі. Перша тематична атестація в 5х класах

15 Типи уроків, що проводять члени методоб’єднання: КВК семінари вистави інсценізації турніри презентації інтерв’ю суди моделювання життєвих ситуацій рольові ігри тренінги

16 Урок КВК за темою “Фразеологізми”

17 Цікаво спостерігати над моделюванням життєвих ситуацій

18 Робота в парах – надзвичайно відповідальна

19 Робота в групах - відповідальна і цікава справа

20 Переможці літературної вікторини “Розумники і розумниці”

21 Урок-вистава за повістю М. В. Гоголя”Ніч перед Різдвом”

22 Інсценізація казки С. Маршака ‘’Дванадцять місяців”

23 Остання консультація перед олімпіадою

24 Виставка малюнків – ілюстрацій до творів улюблених письменників – справа захоплююча…

25 Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, творчими та розкованими Перший тур конкурсу читців “Пушкінська весна”

26 Як цікаво слухати…

27 щасливі учасники конкурсу

28 Переможці першого туру “Пушкінської весни” Учасники 2-го туру конкурсу

29 Наші досягнення Переможці міського конкурсу читців Ковальська Анастасія (2 місце) (уч. Дабіжа Н. А.) Юнцова Анастасія (3 місце) (уч. Ткачук О. Г.) Горлачова Марина (нагороджена грамотою міськво за перемогу в конкурсі в міському конкурсі “Чорнобиль очима дітей”) (уч. Дабіжа Н. А) Учні беруть участь у роботі МАН Переможці міських олімпіад Кильдяшева Марина (2 місце), Шацька Тетяна (3 місце), Горлачова Марина (3 місце) (уч. Дабіжа Н. А.) Шкляренко Тетяна (3 місце) Слободяник Іван (3 місце) (уч. Пось В. С.)

30 Ми впевнені : “ Кожна дитина – це Всесвіт, збагатити який духовністю, любов'ю і мудрістю – наше покликання ”


Download ppt "ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА."

Similar presentations


Ads by Google