Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Слущенка Віктора Леонідовича

Similar presentations


Presentation on theme: "Слущенка Віктора Леонідовича"— Presentation transcript:

1 Слущенка Віктора Леонідовича
З досвіду роботи вчителя математики Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововоронцовського району Херсонської області Слущенка Віктора Леонідовича

2 Загальні відомості про вчителя
Загальні відомості про вчителя Дата народження Освіта вища, Херсонський державний педагогічний інститут Спеціалізація вчитель математики Стаж роботи років Підвищення кваліфікації р. Нагороди, дипломи Грамота Міністерства освіти України, знак “ Відмінник освіти України ”

3 Моє педагогічне кредо “Головною потребою кожного школяра мають стати праця, самостійна думка, відкриття істини.” В.О.Сухомлинський

4 “Організація самостійної роботи учнів на уроках математики”
Методична проблема “Організація самостійної роботи учнів на уроках математики”

5 Актуальність теми: Потребою сучасної школи є створення умов, за яких кожен учень мав би змогу навчатися самостійно здобувати необхідну інформацію, використовуючи їі для власного розвитку, самореалізації, для розв'язання існуючих проблем. Самореалізація як складова життєвого успіху пов'язана зі свідомим прагненням розкрити свої сили та здібності в суспільному застосуванні, тому сучасний випускник має бути здатний до саморозвитку та неперервної самоосвіти.

6 Обґрунтування проблеми
Темпи надходження наукової інформації надзвичайно зросли. Людині необхідно весь час оновлювати свої знання, а це можливо лише за наявності в неї умінь і навичок самостійної роботи. Саме під час навчання математики закладаються основи для того, щоб учень у майбутньому став справді активним, самостійним і відповідальним суб’єктом власної професійної діяльності.

7 Мета: Формування такої моделі випускника, який як суб’єкт самоосвіти включає в себе: інформаційну та діяльнісну підготовленість на сучасному рівні знання, творче мислення, самостійність у виборі рішення, вміння самоорганізації, розвинуту працездатність, знання шляхів і способів мобілізації власних можливостей та творчого потенціалу, потребу і здатність відчувати прекрасне.

8 Ідея досвіду базується на положеннях
Рене Декарта С. Русової В. Сухомлинського А. Дістервега Я. Голанта О. Захаренка

9 Завдання вчителя математики
здійснити діагностику навчальних можливостей учнів; використовувати на різних етапах вивчення матеріалу різні форми організації занять, що відповідають особливостям учнів конкретного класу; систематично включати учнів до творчої самостійної роботи; поєднувати традиційні і новітні технології навчання.

10 Новаційна значущість пропонованого досвіду
Враховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему – я використовую на уроках активну та інтерактивну моделі навчання

11 Форми контролю Контрольна робота Самостійна робота контролюючого
характеру Розрахунково- графічна робота

12 Види перевірочних самостійних робіт
контролюючі самостійні роботи усне опитування короткочасні форми самостійної роботи

13 Короткочасні форми самостійної роботи
математичне лото математичний диктант бліц-тест “хрестики-нулики” математична естафета

14 Інтерактивні форми роботи
“Ажурна пилка” “Мозковий штурм “Навчаючи – учусь” “Мікрофон” “Карусель”

15 Способи перевірки робіт
Перевірка вчителем Розшифрування слів Самоперевірка Допомога консультантів Взаємоперевірка

16 Уроки математики в 6 класі. Тема “Рівняння”
Зміст матеріалів Уроки математики в 6 класі. Тема “Рівняння” “ Розв’язування рівнянь” (урок засвоєння нових знань) “ Розв’язування лінійних рівнянь” (урок застосування знань, умінь і навичок) “Розв’язування задач” (урок засвоєння нових знань) “Розв’язування задач на рівняння” (урок формування умінь і навичок) “Розв’язування рівнянь на пропорцію ” (комбінований урок)

17 Моніторинг рівня навченості учнів з алгебри та початків аналізу
Моніторинг рівня навченості учнів за 2010/ /14 навчальні роки з алгебри та початків аналізу

18 Моніторинг рівня навченості учнів
Моніторинг рівня навченості учнів за 2010/ /14 навчальні роки з геометрії

19 Результати державної підсумкової атестації
Результати державної підсумкової атестації з математики за 2012/13 навч.рік

20 Наші здобутки Переможці Всеукраїнського конкурсу
Наші здобутки Переможці    Всеукраїнського  конкурсу  творчих  робіт  "  Талановиті  кадри  України“; Дипломанти Всеукраїнської предметної олімпіади “ Олімпус " з математики; Учасники ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з математики; Учасники Всеукраїнського учнівського проекту “ Школа майбутнього ”.

21 “…Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і я навчуся”
Китайська мудрість P.S.


Download ppt "Слущенка Віктора Леонідовича"

Similar presentations


Ads by Google