Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Із досвіду роботи Єгорченкової Людмили Миколаївни вчителя англійської мови. Вчитель-методист вищої категорії Стаж роботи 35 років ХЗОШ №140.

Similar presentations


Presentation on theme: "Із досвіду роботи Єгорченкової Людмили Миколаївни вчителя англійської мови. Вчитель-методист вищої категорії Стаж роботи 35 років ХЗОШ №140."— Presentation transcript:

1 Із досвіду роботи Єгорченкової Людмили Миколаївни вчителя англійської мови. Вчитель-методист вищої категорії Стаж роботи 35 років ХЗОШ №140

2 Основні принципи роботи: Основні принципи роботи: Основним для вчителя англійської мови є принцип комунікативно - орієнтованого навчання. Навчання практичному спілкуванню буде успішним тоді, коли у навчальному процесі максимально активізується мовленнєво- розумова діяльність школярів, мова стає метою й засобом навчання. Основним для вчителя англійської мови є принцип комунікативно - орієнтованого навчання. Навчання практичному спілкуванню буде успішним тоді, коли у навчальному процесі максимально активізується мовленнєво- розумова діяльність школярів, мова стає метою й засобом навчання.

3 “Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, і від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадське інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя. Нема й бути не може абстрактного учня. Кожна дитина-це цілий світ-неповторний і своєрідний.” В.А. Сухомлинський

4 Проекти Проекти на уроках за професійним спрямуванням Газети, журнали на різні теми Створення теле- радіопрограм Плакати, буклети, постери Фотоколаж тематична виставка поробок макетів Видання книжок Тематична виставка поробок макетів Ігри, вікторини, інтерв’ю, творчі роботи зі схемами й таблицями Організайія прес- конференцій

5 Робота учнів над проектами

6 Роботи учнів

7 Використання сучасних технологій у вивченні англійської мови. Використання сучасних технологій у вивченні англійської мови. У процесі роботи я прийшла до висновку, що використання комп'ютерних технологій допомагає: У процесі роботи я прийшла до висновку, що використання комп'ютерних технологій допомагає: Залучати пасивних слухачів до активної діяльності; Залучати пасивних слухачів до активної діяльності; Робити заняття більш наочними та інтенсивними; Робити заняття більш наочними та інтенсивними; Формувати інформаційну культуру в учнів; Формувати інформаційну культуру в учнів; Активізувати пізнавальний інтерес учнів; Активізувати пізнавальний інтерес учнів; Реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; Реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; Дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи; Дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи; Зняти такий негативний фактор, як «боязнь відповіді»; Зняти такий негативний фактор, як «боязнь відповіді»; Активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін) Активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін)

8 У своїй педагогічній діяльності я прийшла до висновку, що можу використовувати ІКТ як потужного інструменту розвитку мотивації на уроках англійської мови, враховуючи велику і серйозну зацікавленість учнів комп'ютером. У своїй педагогічній діяльності я прийшла до висновку, що можу використовувати ІКТ як потужного інструменту розвитку мотивації на уроках англійської мови, враховуючи велику і серйозну зацікавленість учнів комп'ютером. Перевагою використання комп'ютерних технологій є перенесення центру ваги з вербальних методів навчання на методи пошукової та творчої діяльності вчителя і учня. Отже, змінюється і роль вчителя в освітньому процесі. Він перестає бути джерелом інформації, а стає співучасником, помічником. Перевагою використання комп'ютерних технологій є перенесення центру ваги з вербальних методів навчання на методи пошукової та творчої діяльності вчителя і учня. Отже, змінюється і роль вчителя в освітньому процесі. Він перестає бути джерелом інформації, а стає співучасником, помічником.

9 Мультимедійна презентація Вибір теми презентації Складання плану роботи Збір інформац ії та матеріал ів Аналіз, класифікація. Узагальнення зібраної інформації Оцінка презентації Презентація Оформлення результатів презентації Рекомендація виконання роботи над презентацією

10 Презентація мультимедійних проектів учнів

11 Виконав: Артеменко В. 10-А

12 Виконали: 11-а Філімонов В. Фадєєв П.

13 Відкритий урок на тему “Care about the Environment Відкритий урок на тему “Care about the Environment”

14 Match the pictures of natural disasters with their names in slides.

15


Download ppt "Із досвіду роботи Єгорченкової Людмили Миколаївни вчителя англійської мови. Вчитель-методист вищої категорії Стаж роботи 35 років ХЗОШ №140."

Similar presentations


Ads by Google