Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПОРТФОЛІО Братищенко Ірини Вікторівни, вчителя української мови та літератури, середньої загальноосвітньої школи №4 міста Києва Вместо надписи фото поставьте.

Similar presentations


Presentation on theme: "ПОРТФОЛІО Братищенко Ірини Вікторівни, вчителя української мови та літератури, середньої загальноосвітньої школи №4 міста Києва Вместо надписи фото поставьте."— Presentation transcript:

1 ПОРТФОЛІО Братищенко Ірини Вікторівни, вчителя української мови та літератури, середньої загальноосвітньої школи №4 міста Києва Вместо надписи фото поставьте свою фотографию. Для этого зайдите в меню ВИД, выберите команду ОБРАЗЕЦ СЛАЙДОВ. Замените надпись на фото. Выберите команду ЗАКРЫТЬ ОБРАЗЕЦ.

2 ЗМІСТ ВІЗИТНА КАРТОЧКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОТА З УЧНЯМИ
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

3 Мета портфоліо визначення динаміки значимих самоосвітніх результатів;
забезпечення відслідковування індивідуального прогресу в освітньому контексті; фіксування змін й зростання за певний час; забезпечення неперервності самоосвіти; підвищення рівня методичної культури. В каждом последнем слайде раздела есть кнопка для возврата на слайд с содержанием

4 ВІЗИТНА КАРТОЧКА Братищенко Ірина Вікторівна, народилася 29 вересня 1976 року у м. Києві у сім’ї службовців. Магістр управління, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури, вчитель-методист cередньої загальноосвітньої школи №4 м.Києва.

5 ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО Духовність - храм душі людської,
Духовність - храм душі людської, душа людини – це святе!

6 ОСВІТА 1991-1995 рр.Київське педагогічне училище №3
спеціальність “Початкове навчання” рр.Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова /диплом з відзнакою/ спеціальність “Українська мова і література” рр.Київський університет ім.Б.Грінченка. Інститут лідерства та соціальних наук /диплом з відзнакою/ спеціальність «Управління навчальним закладом»

7 Ступені професійної кар’єри
Ступені професійної кар’єри рр.середня школа № 224 вчитель української мови, літератури, українознавства З 2009 року і по теперішній час середня загальноосвітня школа № 4 заступник директора школи з навчально-виховної роботи вчитель української мови та літератури

8 Відомості про підвищення кваліфікації
Відомості про підвищення кваліфікації рр. КМПУ ім. Б.Д. Грінченка Методика викладання української мови та літератури (посвідчення) рр. РУО Дніпровського району м.Києва Школа резерву заступників директорів школи (посвідчення)

9 2001 рік встановлено вищу кваліфікаційну категорію.
Атестація 2001 рік встановлено вищу кваліфікаційну категорію. 2006 рік підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання “Старший вчитель” 2010 рік підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання “вчитель-методист”

10 Інноваційні технології
Інновації у сфері освіти спрямовані на формування особистості, її здатності до науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.

11 Інноваційні технології
1. Технології проектного навчання («Метод проектів») 2. Метод неформальної європейської освіти «Оксфордські дебати» 3. Методика колективних творчих справ

12 Нагороди - Грамота середньої загальноосвітньої школи №224 10.10.2004р.
- Грамота середньої загальноосвітньої школи № р. - ГрамотаУправління освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації р. - ПодякаУправління освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації р. - ГрамотаУправління освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації р.

13 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тема навчально – методичної проблеми: Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів

14 Основні завдання в роботі:
Забезпечити належну підготовку учнів з української мови та літератури. Розробити чітку систему розвитку стійкого інтересу і потреби при вивченні української мови та літератури в період навчання в школі на основі глибокого усвідомлення цінності й необхідності. Створити умови для якісної підготовки учнів, виховувати цілеспрямованість, відповідальність, свідоме ставлення до розумової праці, розвивати пошуковий, дослідницький спосіб мислення, стимулювати потребу в самоосвіті, самовихованні. Організувати співпрацю з вищими навчальними закладами освіти. Проводити роботу з обдарованою молоддю: участь в олімпіадах, конкурсах, захист науково-дослідних робіт МАН. Створення позитивного іміджу освіти. Формувати не лише знання, а й рівень мислення учнів. Розвивати ініціативи та творчий пошук в учнів. Використовувати інноваційні технології та перспективний педагогічний досвід.

15 Принципи в роботі: повага до учня, його суджень і рішень, свободи гідності; прийняття учня таким, яким він є, і разом з тим орієнтувати його на найвищі досягнення, на перспективи, які перед ним відкриваються; толерантність; виховувати потребу людини в людині (В. О. Сухомлинський); дисциплінованість; порядок і порядність; щирість і справедливість.

16 Підходи при підготовці до уроків:
Підходи при підготовці до уроків: проектувальний (проектування навчальний цілей, практичних завдань, прогнозування результатів діяльності), конструктивний (розробка планів занять, обробка результатів, підготовка звітів), організаційний (організація виконання робіт, їх контроль, виховна робота з учнями та батьками), гностичні вміння (формулювання пізнавальних задач, проблем, науковий пошук, практична оцінка навчального процесу), комунікативні вміння (встановлення контактів учнями, батьками, колегами), інформаційні (опрацювання начальної, наукової інформації).

17 Проблеми, над якими працюю
1994 рік- “Роль дидактичного матеріалу в реалізації функції навчальних завдань”. 1995 рік - “Види та форми контролю на уроках української мови”. 1996 рік - “Організація позаурочних заходів з української мови та літератури”. 1997 рік - “Творчий підхід в організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури”. 1998 рік - “Формування пізнавальної самостійної діяльності школярів у вивченні життєвого і творчого шляху письменників на уроках української літератури”. Створення творчої бази. 1999 рік - “Інтегроване навчання – важлива складова уроків української мови”. 2000 рік - “Формування пунктуаційних умінь учнів на уроках української мови”.

18 Проблеми, над якими працюю
2001 рік - “Формування в школярів уміння розпізнавати орфограми”. 2002 рік - “Лінгвістичний аналіз тексту на уроках розвитку зв’язного мовлення”. 2003 рік - “МАН: робота з обдарованими учнями”. 2004 рік - “Формотворення знань у розвитку самостійної навчальної діяльності учнів на уроках мови, літератури, українознавства”. рр. - “Інтерактивні форми навчання на уроках української мови”. 2009 рік – «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (метод «Портфоліо»)»

19 Проблеми, над якими працюю
2010 рік – «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (метод неформальної європейської освіти «Оксфордські дебати»)» 2011 рік – «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (методика колективних творчих справ )» 2012 рік – «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (метод «Проектів»)»

20 Виступи на шкільних педагогічних радах
1998 рік - “ Контроль на уроках української мови.” 2002 рік - “Психологічні особливості переходу учнів з початкової школи до середньої школи.” 2004 рік - “Робота з обдарованими дітьми.” 2005 рік - “Роль і значення профільних класів у розвитку професійної спрямованості учнівської молоді”. 2008 рік - «Інтерактивні форми навчання на уроках української мови». 2009 рік - «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (метод «Портфоліо»)»

21 Виступи на шкільних педагогічних радах
2010 рік – «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (метод «Портфоліо»)» 2011 рік - «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей учнів (методика колективних творчих справ)»

22 Публікації «Проектні технології на уроках української мови». Стаття в журналі «Післядипломна освіта», № р. «Організація навчальних дій, що спрямовані на формування комунікативних умінь». Стаття у збірнику наукових праць «Вісник післядипломної освіти», випуск 11 - квітень 2009р. «Управлінське консультування як інструментарій впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальному закладі». Методичний посібник ДВНЗ Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України Громадська лабораторія розвитку методичної літератури р.

23 Веб-публікації Впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчальному закладі. Поширення педагогічного досвіду р. (Портал «Учительський журнал он-лайн») Управлінське консультування як інструмент організаційного розвитку навчального закладу. Поширення педагогічного досвіду р. (Портал «Учительський журнал он-лайн») Організація навчальних дій на уроках української мови для формування комунікативних умінь у школярів. Поширення педагогічного досвіду р. (Портал «Учительський журнал он-лайн»)

24 Участь в конкурсах 1. Міжнародний фестиваль «ВІРА. НАДІЯ. ЛЮБОВ» р. (І місце) 2. Шкільний конкурс «Класний керівник року» р. (І місце) 3. Районний конкурс “Вчитель року-2009» р. (ІІ місце) 4.Всеукраїнський конкурс “Краща розробка місяця” Порталу «Учительський журнал он-лайн» р.(учасник)

25 РОБОТА З УЧНЯМИ Зміст навчання учнів відповідає навчальним планам, навчальним програмам, освітньо-кваліфікаційним нормативним документам. Уроки в комплексі виконують завдання освіти, виховання та розвитку учнів. Теми уроків визначаються програмою та викладаються відповідно до змісту підручників. Ретельний добір матеріалу сприяє реалізації мети уроків й одночасно дозволяє запобігти перевантаженню домашніми завданнями. Додатковий матеріал, що використовується на уроках ілюструє та конкретизує поняття курсу. Зміст уроку кожної теми якомога тісно пов’язаний з реаліями сьогодення, процесами і явищами, що відбуваються у найближчому оточенні школярів.

26 Методи та прийми роботи
педагогічне спостереження; опитування ( бесіда, інтерв’ю, анкетування ); тестування; створення проблемних ситуацій; метод експертного оцінювання; індивідуального оцінювання; групового оцінювання; вивчення продуктів творчої діяльності учнів.

27 Трудові справи Подарунок далеким друзям:
- для підготовки подарунків створюються спеціальні творчі групи “бригада”, “видавництво”. 5 клас – українська мова. Тема уроку “Лист” (Діти пишуть листи дорогим людям). 6 клас – українська мова. Тема уроку “Оголошення” (Написання оголошення на новорічні свята). 8 клас – українська література. Тема уроку “О. Довженко “Воля до життя.” Людина на війні.” (Виготовлення вітальних листівок ветеранам).

28 Пізнавальні справи Урок веселих літераторів
це має бути кілька пізнавальних ігор-оглядів, які зв’язані логічною доцільністю і являють собою своєрідну ігрову сюїту. Учасники цього дійства, об’єднані в невеликі команди ( 8-10 осіб ), виконують творчі завдання і по черзі в змагальному стилі виступають експромтом зі своїми розв’язками. Приклади творчих завдань для естафети літературних завдань: Придумати і показати в ігровій формі мімічну сцену на запропоновану тему: ”Мені тринадцятий минало…”, ”Сон”, ”Катерина”. Написати вірша за словами, які римуються. Прочитати вірші українських письменників на певну тему.

29 Творчі справи Віночок пісень.
Художні колективні справи сприяють розвитку художніх і естетичних смаків вихованців, розвивають прагнення прилучатися до культури, мистецтва, спонукають випробувати свої сили у різних видах творчості. “Віночок пісень” – масова гра-огляд, учасники якої ( по колу ) виконують пісні на обрану тему. Кожна команда співає лише один куплет і повинна виконувати його одразу ж після попередньої команди. Якщо команда допустила паузу ( 5-6 секунд ) або виконала пісню не з обраної теми, то вона вибуває з гри. Перемагає та команда, яка виконала найбільше пісень. Можливі теми: пісні про працю пісні про природу пісні про дружбу пісні про дітей пісні про кохання пісні про маму

30 Спортивні справи Спартакіада українських ігор
сприяє не лише розвитку фізичних можливостей школярів, але й їх ознайомленню з національними народними видами фізичного виховання.

31 Науково-дослідні роботи учнів
Науково-дослідні роботи учнів 1. “ Коннотація імені в творах українських письменників ” рік 11 – В кл. Борисенко Галина - учасник 2. «Марія з полином у кінці століття». Тема Чорнобилю в українській літературі рік 11 – В кл. Хорошилова Олена учасник 3.“ВВв в творах українських письменників ” рік 11 – В кл. Тирнова Євгенія учасник 4.“Розвиток української балади ” рік 11 – В кл. Маркелія Ліка 2 місце в районному конкурсі робіт МАН 5.“Стилістичне використання тропів в українській літературі ” рік 11 – В кл. Русов Андрій 2 місце в районному конкурсі робіт МАН 6.Власна збірка поезій “Крики дзеркал” рік 10 – Б кл. Колос Інна 2 місце в районному конкурсі робіт МАН

32 Гурткова робота Мовний гурток «Цікава граматика» - 1994\1996
Мовний гурток «Цікава фразеологія» \2000 Театральний гурток «Сузір’я» \2008 Мовний гурток «Сучасні Сократи» -2009\2010

33 Факультативна робота Сучасна ділова українська мова - 2007\2009рр.
Українська мова. Основи риторики \2012рр.

34 САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху" Джимі Рон

35 інноваційних технологій у навчально–виховний процес
Тема самоосвіти: Упровадження інноваційних технологій у навчально–виховний процес

36 Основні завдання самоосвіти:
- удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності; - оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання учнів; - вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій; - розвиток у навчальному закладі інноваційних процесів.

37 Форми самоосвітньої діяльності
Форми самоосвітньої діяльності Індивідуальні форми - дні педагогічної майстерності; - участь в проведенні предметних декад; - науково-методичні конференції системи освітянської діяльності (круглий стіл за темою “Європейський рівень освіти – київським школам”); - взаємовідвідування та участь в аналізі уроків; - участь у Всеукраїнській першій нараді вчителів української мови (Міносвіта); - оволодіння сучасною комп’ютерною технікою.

38 Форми самоосвітньої діяльності
Форми самоосвітньої діяльності Групові та колективні форми - участь у діяльності методичного об’єднання, - відвідування семінарів, практикумів що організуються адміністрацією навчального закладу, - загальношкільні консультації по підвищенню фахового рівня, - районні конференції.

39 Результат самоосвіти Традиційні форми - доповідь;
- виступ на семінарі; - виступ на педагогічні раді; - виступ на засіданні методичного об’єднання; - дидактичний матеріал; - розробка пакету стандартного поурочного планування з теми; - комплект дидактичного матеріалу з предмета; - збірники практичних, контрольних робіт; - розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; - розробка тематичних класних годин, батьківських зборів, позакласних заходів; - розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів.

40 Результат самоосвіти Інноваційні форми - проект;
- створення особистої методично-предметної web-сторінки; - створення Портфоліо; - участь в конкурсах.

41 Результат самоосвіти Науково-методичні форми - методичний посібник;
- статті до фахового видання; - науково-методична розробка; - творчий звіт.

42 Ознаки успішної самоосвітньої діяльністі:
реалізується як процес пізнання, що передбачає не просте закріплення професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок тощо; повинна бути безупинною, поповнення нових знань може здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів; повинна сприяти оволодінню педагогом застосування професійних знань у його практичній діяльності.

43 План професійного зростання
План професійного зростання 1. Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника. 2. Професійне вдосконалення - неперервний характер і здійснюється впродовж усієї трудової діяльності з метою послідовного розширення і оновлення компетенцій, підвищення рівня професійної майстерності відповідно до вимог модернізації системи освіти в Україні. 3. Розроблення та сертифікування спецкурсів, спецсемінарів, семінарів-тренінгів для підвищення фахової майстерності; 4. Здійснення модернізації навчальних, навчально-тематичних планів і програм курсів; 5. Набуття та вдосконалення професійних компетенцій шляхом організованого навчання (курси очні, заочні, дистанційні та їх модифікації; освітянські заходи у системі методичної роботи) та самоосвітньої діяльності;

44 План професійного зростання
План професійного зростання 6. Створення умов для роботи в мережі Інтернет; 7. Навчання на дистанційних курсах з метою підвищення кваліфікації; 8. Створення портфоліо; 9. Створення та супровід освітніх ВЕБ-проектів, сайтів; 10.Проведення Інтернет-уроків.

45 Персональна веб-сторінка
Дякую за увагу ! Персональна веб-сторінка Електронна скринька Вместо ссылки тут и по всей презентации поставьте адрес своего веб-портфолио


Download ppt "ПОРТФОЛІО Братищенко Ірини Вікторівни, вчителя української мови та літератури, середньої загальноосвітньої школи №4 міста Києва Вместо надписи фото поставьте."

Similar presentations


Ads by Google