Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток.

Similar presentations


Presentation on theme: "Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток."— Presentation transcript:

1 Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток

2 Цілі: встановити взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв’язків у неорганічних речовинах; ознайомитися з типами кристалічних ґраток (атомною, молекулярною, йонною, металевою).

3 - Який напій випила Клеопатра? - Що сталося з перлиною?
«Одного разу, під час бенкету Клеопатра заявила, що вип'є десять мільйонів сестерцій(93 млн.гр.) Вона вийняла з вуха сергу з перлиною, рівної якої не було в усьому світі, і кинула її в чашу, де та вмить розчинилася. На очах здивованої публіки красуня залпом випила це питво». - Який напій випила Клеопатра? - Що сталося з перлиною?

4 Будова твердих речовин
Аморфна Кристалічна Структурні частинки речовини розміщуються безладно Приклад: глина Структурні частинки речовини розміщуються впорядковано Приклад: кухонна сіль

5 Кристалічна ґрадка - структурна впорядкованість кристалічних речовин
Види кристалічних ґраток Металічна Атомна Йонна Молекулярна

6 Тип кристалічної решітки -йонниа.
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання.

7 Натрій хлорид (NaCl) – твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді.
Хімічний зв’язок - йонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання. Такий тип кристалічних решіток називається йонний.

8 Тип кристалічної решітки - атомна
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, які зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

9 Графіт (C )- тверда речовина, нерозчинна у воді.
Хімічний зв'язок - ковалентний неполярний. Тип кристалічної решітки - атомна, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

10 Тип кристалічної решітки – молекулярна
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між ними - міжмолекулярна взаємодія.

11 Карбон (IV) оксид (CO2) - за н. у
Хімічний зв’язок - ковалентний полярний. Тип кристалічної решітки – молекулярна, в вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між ними – міжмолекулярна взаємодія.

12 Тип кристалічної решітки – металевий
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони.

13 Залізо – високі температури плавлення, нерозчинне у воді.
Хімічний зв'язок - металічний Тип кристалічної решітки – металевий, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони.

14 Інструкція з визначення типу кристалічної гратки
1. Проста речовина – визначити метал чи неметал: Ме – мають металічну кристалічну гратку; неМе – мають молекулярну кристалічну гратку; винятки – деякі неМе мають атомну кристалічну гратку

15 2. Складна речовина – визначити клас речовини:
неМехОу – молекулярну кристалічну гратку; P2O5 МехОу – йонну кристалічну гратку; Al2O3 Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку; Cu(OH)2 НхAn – йонну кристалічну гратку; H2SO4 MeхAnу – йонну кристалічну гратку. Na2SO3

16 Завдання 1 За зразками кристалічних ґраток, з’ясувати, яку речовину ви отримали, довести це: Речовини: графіт, алмаз, кухонна сіль, метал, вода.

17 Завдання 2 Виправити помилки:
Атомна кристалічна градка: Cl2, Fe , N2 H2O, C Молекулярна кристалічна градка: H2O, KCl, O2, CO2, Au Металічна кристалічна градка: Cu, Na, Cl, Fe, Al, H2, SiO2 Йонна кристалічна градка: NaCl, CaCl2,Br2, NaBr, S

18 Карбонат кальцію (CaCO3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна з певність спрогнозувати повне розчинення цієї речовини в кислоті.

19 Домашнє завдання 1) Вивчити § підручника, опрацювати конспект.
1) Вивчити § підручника, опрацювати конспект. 2) Створити просторові моделі різних кристалічних ґраток; знайти цікаві данні про використання цих речовин у побуті.

20 Дякую за плідну працю!


Download ppt "Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток."

Similar presentations


Ads by Google