Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану. Поширення у природі. Урок №3 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

Similar presentations


Presentation on theme: "Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану. Поширення у природі. Урок №3 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл."— Presentation transcript:

1 Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану. Поширення у природі. Урок №3 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

2 Пригадаємо! Гра «так» чи «ні» Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

3 Органічна хімія – це хімія сполук Карбону. ТакНі Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний На зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону міститься 6 електронів В основному стані в атомі Карбону 4 неспарені електрони В збудженому стані в атомі Карбону 2 неспарені електрони Атоми Карбону здатні утворювати як йонні, так і ковалентні сильно полярні зв’язки Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні ковалентні зв’язки і з’єднуватися в довгі ланцюжки або цикли Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин сформулював Д.І.Менделєєв Хімічна будова - це послідовність з’єднання атомів відповідно до їхньої валентності в молекулі Властивості речовин залежать тільки від того, атоми яких елементів і в якій кількості утворюють молекулу Структурні формули – це такі формули, в яких символи хімічних елементів сполучаються рисочками, кількість яких дорівнює валентності елемента в сполуці Ізомери – це речовини,що мають однаковий склад, але різну будову Ізомери – це речовини, що мають однакові властивості Структурні формули бувають розгорнуті та скорочені До складу вуглеводнів входять С, Н, О та іноді інші елементи

4 Мета уроку: розглянути метан як найпростішу органічну речовину. Познайомитися з будовою молекули метану, типом гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Навчитися писати молекулярну, структурну, електронну формули молекули. Описати фізичні властивості метану та поглибити знання про поширення метану в природі. План уроку: 1.Будова молекули метану. 2.Фізичні властивості метану. 3.Поширення метану в природі. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

5 1. Будова молекули метану Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

6 Молекулярна формула метану СН 4 Запишіть структурну формулу метану Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

7 Яку будову має атом Карбону у збудженому стані? (намалюйте комірки зовнішнього енергетичного рівня Карбону у збудженому стані) Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

8 Гібридизація – вирівнювання різних орбіталей одного атома за формою та енергією. Атом Карбону перебуває у стані SР 3 – гібридизації. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. S P Утворюється 4 гібридні орбіталі

9 Як розташовуються гібридизовані орбіталі в просторі? Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. S - і 3 Р – орбіталі атома Карбону в збудженому стані Чотири SP 3 –гібридні орбіталі атома Карбону

10 Як утворюється молекула метану? Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. Молекула метану має форму тетраедра.

11 Підведемо підсумок: запишіть молекулярна формула метану: електронна формула метану: структурна формула метану: Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. СН 4

12 Структурна формула відображає послідовність з’єднання атомів у молекулі, але не відображає їх розміщення в просторі (це площинні схеми молекул) Реальну будову (розміщення атомів у тривимірному просторі) передають кулестержневі або масштабні моделі молекули. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. Кулестержнева модель молекули Масштабна модель молекули

13 2. Фізичні властивості метану Знайдіть і випишіть з підручника фізичні властивості метану. (ст. 127 Н.М.Буринська, 2009) Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

14 Фізичні властивості метану: 1.Газ 2.Безбарвний 3.Без запаху 4.Легший за повітря (Мr(СН 4 ) = 16, Мr(пов) = 29) 5.Майже не розчиняється у воді, але розчиняється в органічних розчинниках. 6.t пл = -182,5°С, t кип = -161,5°С Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

15 3. Поширення метану в природі Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. Метан входить до складу природного газу (98%), є важливим компонентом попутного нафтового газу.

16 Чимало метану в складі копального газу міститься у кам'яно-вугільних шахтах, тому його називають рудниковим газом. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

17 Метан утворюється внаслідок анаеробного бродіння рослинних решток у болотах, тому його називають болотний газ. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

18 Трапляється метан і у Всесвіті. Його виявлено в атмосфері планет Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Величезні озера рідкого метану є на поверхні Титана, найбільшого з природних супутників Сатурна. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

19 Перевіримо свої знання! Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

20 Прочитайте вірш «Хто я?», прокоментуйте кожен його стовпчик. Народився я в болоті, В глибині на самім дні. Там гнили рослинні рештки. Тато й мама то мої. Народився я веселим, Сидіть на місці не схотів, Поскакав собі до верху І в повітря я злетів.

21 Там піймали мене люди, Посадили у трубу. І погнали в подорож далеку - Дуже довгу і важку.

22 У тій подорожі славній Я усім приносив користь: Зігрівав комусь оселю, Була вдячна й промисловість. А робив я це тому, Що коли горю на кисні Виділяю теплоту. Мені раді люди різні.

23 Потім нагрівати стали. Й нагрівали, хай вам грець, Доки там не розкладався Я на водень і вуглець.

24 Довго я служив всім людям, Та самотнім був там я. І не знав свого я роду, Де ж ти є, моя сім’я ? І пішов я за порадой До великого знавця. Був то Бутлеров великий. Кожен знав його ім’я.

25 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл. І дізнався там від нього, Що маю рід великий я, Маю братців я багато. Всі вони – моя сім’я. А тепер скажи-хто я? І хто є моя сім’я?

26 Розв’яжи задачі: 1.Обчислити відносну густину метану за повітрям. 2. Обчислити масу 5л метану. 3. Обчислити масові частки Карбону і Гідрогену в молекулі метану. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

27 Домашнє завдання: § 20 (с. 125 – 128), конспект в зошиті. Впр. 1-5 с.133 (усно) Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.


Download ppt "Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану. Поширення у природі. Урок №3 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл."

Similar presentations


Ads by Google