Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

Similar presentations


Presentation on theme: "Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл."— Presentation transcript:

1 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Урок №3 Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану. Поширення у природі. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

2 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Пригадаємо! Гра «так» чи «ні» Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

3 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Структурні формули – це такі формули, в яких символи хімічних елементів сполучаються рисочками, кількість яких дорівнює валентності елемента в сполуці Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні ковалентні зв’язки і з’єднуватися в довгі ланцюжки або цикли На зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону міститься 6 електронів Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин сформулював Д.І.Менделєєв Властивості речовин залежать тільки від того, атоми яких елементів і в якій кількості утворюють молекулу Хімічна будова - це послідовність з’єднання атомів відповідно до їхньої валентності в молекулі Ізомери – це речовини,що мають однаковий склад, але різну будову До складу вуглеводнів входять С, Н, О та іноді інші елементи Структурні формули бувають розгорнуті та скорочені Ізомери – це речовини, що мають однакові властивості Атоми Карбону здатні утворювати як йонні, так і ковалентні сильно полярні зв’язки В збудженому стані в атомі Карбону 2 неспарені електрони В основному стані в атомі Карбону 4 неспарені електрони Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний Органічна хімія – це хімія сполук Карбону. Так Ні Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

4 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Мета уроку: розглянути метан як найпростішу органічну речовину. Познайомитися з будовою молекули метану, типом гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Навчитися писати молекулярну, структурну, електронну формули молекули. Описати фізичні властивості метану та поглибити знання про поширення метану в природі. План уроку: Будова молекули метану. Фізичні властивості метану. Поширення метану в природі. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

5 1. Будова молекули метану
Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

6 Молекулярна формула метану СН4
Молекулярна формула метану СН4 Запишіть структурну формулу метану Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

7 Яку будову має атом Карбону у збудженому стані?
Яку будову має атом Карбону у збудженому стані? (намалюйте комірки зовнішнього енергетичного рівня Карбону у збудженому стані) Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

8 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Гібридизація – вирівнювання різних орбіталей одного атома за формою та енергією. Атом Карбону перебуває у стані SР3 – гібридизації. S P Утворюється 4 гібридні орбіталі Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

9 Як розташовуються гібридизовані орбіталі в просторі?
Як розташовуються гібридизовані орбіталі в просторі? S - і 3 Р – орбіталі атома Карбону в збудженому стані Чотири SP3 –гібридні орбіталі атома Карбону Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

10 Як утворюється молекула метану?
Як утворюється молекула метану? Молекула метану має форму тетраедра. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

11 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Підведемо підсумок: запишіть молекулярна формула метану: електронна формула метану: структурна формула метану: СН4 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

12 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Структурна формула відображає послідовність з’єднання атомів у молекулі, але не відображає їх розміщення в просторі (це площинні схеми молекул)   Реальну будову (розміщення атомів у тривимірному просторі) передають кулестержневі або масштабні моделі молекули. Масштабна модель молекули Кулестержнева модель молекули Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

13 2. Фізичні властивості метану
Знайдіть і випишіть з підручника фізичні властивості метану. (ст. 127 Н.М.Буринська, 2009) Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

14 Фізичні властивості метану:
Газ Безбарвний Без запаху Легший за повітря (Мr(СН4) = 16, Мr(пов) = 29) Майже не розчиняється у воді, але розчиняється в органічних розчинниках. tпл = -182,5°С, tкип = -161,5°С Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

15 3. Поширення метану в природі
Метан входить до складу природного газу (98%), є важливим компонентом попутного нафтового газу. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

16 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Чимало метану в складі копального газу міститься у кам'яно-вугільних шахтах , тому його називають рудниковим газом. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

17 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Метан утворюється внаслідок анаеробного бродіння рослинних решток у болотах, тому його називають болотний газ. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

18 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Трапляється метан і у Всесвіті. Його виявлено в атмосфері планет Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Величезні озера рідкого метану є на поверхні Титана, найбільшого з природних супутників Сатурна. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

19 Перевіримо свої знання!
Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

20 Прочитайте вірш «Хто я?», прокоментуйте кожен його стовпчик.
Народився я в болоті, В глибині на самім дні. Там гнили рослинні рештки. Тато й мама то мої. Народився я веселим, Сидіть на місці не схотів, Поскакав собі до верху І в повітря я злетів.

21 Там піймали мене люди, Посадили у трубу. І погнали в подорож далеку - Дуже довгу і важку.

22 У тій подорожі славній Я усім приносив користь: Зігрівав комусь оселю, Була вдячна й промисловість. А робив я це тому, Що коли горю на кисні Виділяю теплоту. Мені раді люди різні.

23 Потім нагрівати стали. Й нагрівали, хай вам грець, Доки там не розкладався Я на водень і вуглець.

24 Довго я служив всім людям,
Та самотнім був там я. І не знав свого я роду, Де ж ти є, моя сім’я ? І пішов я за порадой До великого знавця . Був то Бутлеров великий. Кожен знав його ім’я.

25 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
І дізнався там від нього, Що маю рід великий я, Маю братців я багато. Всі вони – моя сім’я. А тепер скажи-хто я? І хто є моя сім’я? Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

26 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Розв’яжи задачі: Обчислити відносну густину метану за повітрям. 2. Обчислити масу 5л метану. 3. Обчислити масові частки Карбону і Гідрогену в молекулі метану. Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.

27 Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.
Домашнє завдання: § 20 (с. 125 – 128), конспект в зошиті. Впр. 1-5 с.133 (усно) Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл.


Download ppt "Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 Кіровоградської обл."

Similar presentations


Ads by Google