Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

М УЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Мультимедійні технології С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ.

Similar presentations


Presentation on theme: "М УЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Мультимедійні технології С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ."— Presentation transcript:

1 М УЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Мультимедійні технології С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ

2 Про сучасні комп'ютери говорять як про мультимедійні пристрої. Під словом мультимедіа розуміють здатність збереження в одній послідовності даних різних видів інформації: числової, текстової, логічної, графічної, звукової та відео. МУЛЬТИМЕДІА

3 Пристрої комп'ютера, призначені для роботи зі звуком та відео, називають пристроями мультимедіа. До них також відносять пристрої для запису і відтворення мультимедійних даних - дисководи CD-ROM, DVD тощо.

4 Для перегляду та обробки мультимедійних даних є велика кількість програмного забезпечення. Найпростішим є Windows Movie Maker. П РОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5 Windows Movie Maker (або просто Movie Maker) - програма в складі клієнтських версій операційних систем Microsoft Windows, яка використовується для редагування або створення відеофайлів. П РОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Можливості програми Movie Maker: обробляє відеофайли з цифрової відеокамери, створює із зображень слайд-шоу, додає до відеозаготівлі, титри, звук, вирізає необхідні фрагменти і склеює їх, створює ефектні переходи від фрагмента до фрагмента. Movie Maker широко використовується для створення кліпів, відеопрезентацій та обробки аматорського відео.

6 Для того, щоб додати відео або зображення, яке вже збережено на жорсткому диску вашого комп'ютера, в проект потрібно клікнути на посилання “Імпорт відео” або “Імпорт зображення”, розташованої в області завдань, або скористатися комбінацією клавіш Ctrl + R. Потім у вікні вказати місце розташування відеофайлів і, власне, вибрати ті файли, які ви хочете додати. С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ Як видно, тут є ще “Імпорт звуку чи музики” (якщо вам потрібно додати музичні файли).

7 С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ Робоча область програми Windows Movie Maker після додавання усіх відеороликів і розбивання їх на сцени повинна виглядати приблизно так.

8 С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ Тепер сам монтаж полягає в тому, що б отримані сцени помістити на монтажну доріжку, яка розташована в нижній частині програми. Це робиться за допомогою простого перетягування мишкою потрібного відеофайлу або зображення.

9 С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ А ось подивитися на результат вашої праці ви зможете в області попереднього перегляду.

10 П ИТАННЯ :  Що таке мультимедіа?  Які пристрої комп’ютера називають мультимедійними?  За допомогою якого програмного забезпечення можна створити мультимедійну презентацію?  Що таке Windows Movie Maker? Для чого він призначений?


Download ppt "М УЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Мультимедійні технології С ТВОРЕННЯ КЛІПІВ."

Similar presentations


Ads by Google