Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Similar presentations


Presentation on theme: "Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот."— Presentation transcript:

1 Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

2 Проблемні питання В нашому організмі кожної секунди відбувається маса реакцій, витрачаються молекули білків, але їх не стає менше. Синтезуються нові. Яким чином відтворюються саме ті білки, а не інші? Кожна дитина чимось схожа на батьків (наприклад, колір очей, форма носа). Чому?

3 Мета уроку: познайомитися з нуклеїновими кислотами, з'ясувати їх склад, будову, властивості. Розглянути біологічну роль кислот

4 Історія відкриття нуклеїнових кислот
Мішер Йоганн

5 Відкрита структура ДНК молекулярної біології
1953 Відкрита структура ДНК Дата народження молекулярної біології Джеймс Уотсон Фрэнсис Крик

6 Francis Harry Compton Crick
James Dewey Watson Francis Harry Compton Crick Нобелівська премія 1962

7

8 Види нуклеїнових кислот
Нуклеїнові кислоти - це біополімери, макромолекули яких складаються з численних нуклеотидів, тому їх називають полінуклеотидами Види нуклеїнових кислот ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота носій спадкової інформації РНК рибонуклеїнова кислота - бере участь в біосинтезі білка

9 ДНК – найбільша молекула в клітині. Вона в багато разів більша за білки.
Мr (н.к.) = від тис. до 60 млрд. Кожна хромосома = одна молекула ДНК 23 хромосоми людини= 23 молекули ДНК ≈ 1 метр Найдовші із них ≈ 8 см

10 Молекули ДНК можна побачити в електронний мікроскоп
ДНК бактеріальних плазмід

11 Молекула НК складається з багатьох нуклеотидів
Молекула НК складається з багатьох нуклеотидів. Що являє собою нуклеотид?

12 Нуклеотид Вуглевод (рибоза або дезоксирибоза)
Азотиста основа – одна із 4 Залишок фосфатної кислоти Вуглевод (рибоза або дезоксирибоза)

13 Вуглевод 2’ Рибоза

14 Вуглевод 2’ H дезоксирибоза 2’ -

15 Азотисті основи Аденін, А Гуанін, Г Цитозин, Ц Урацил, У Тимін, Т
Пурини Піримідини Азотисті основи Аденін, А Гуанін, Г Цитозин, Ц Урацил, У Тимін, Т

16 Заповніть схему. Що являє собою нуклеотид?

17 Нуклеотиди сполучаються між собою, утворюючи довгі ланцюги Нуклеотиди – мономери в полімері нуклеїнових кислот

18 Ц Т ОН ОН

19 Ц Т ОН ОН Н

20 Ц Т ОН A ОН

21 ДНК складається з 2 ланцюгів, закручених в спіраль
РНК складається з 1 ланцюга

22 Як розміщуються ланцюги один напроти іншого?

23 Принцип комплементар-ності:
А Т Г Ц Міцніші - - Слабкі водневі зв'язки!

24 A НО 3’ Ц 5’ Т 3’ Т ОН Г A 3’ ОН 5’ Ц 5’

25 носій спадкової інформації РНК беруть участь в біосинтезі білка
Біологічна роль нуклеїнових кислот ДНК носій спадкової інформації РНК беруть участь в біосинтезі білка ДНК –це молекула-текст. В послідовності її нуклеотидів записана вся спадкова програма організму

26 1 молекула ДНК ген іще ген хромосома хромосоми в ядрі ДНК клітина

27

28 Порівняйте будову ДНК і РНК
ознака ДНК РНК І. Будова нуклеотиду Азотисті основи Вуглевод ІІ. Кількість ланцюгів ІІІ. Біологічна роль Н.К.

29 Це цікаво! Як ви вважаєте, до чого може призвести пошкодження ДНК різними мутагенами (нікотин, електромагнітне випромінювання: радіоактивне, ультрафіолетове та рентгенівське)? Як ви вважаєте, чому знання про нуклеїнові кислоти важливі для медицини? Чому ДНК можна застосувати для ідентифікації особи чи встановлення батьківства?

30 Домашнє завдання § 34


Download ppt "Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот."

Similar presentations


Ads by Google