Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Similar presentations


Presentation on theme: "Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот."— Presentation transcript:

1 Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

2 Проблемні питання В нашому організмі кожної секунди відбувається маса реакцій, витрачаються молекули білків, але їх не стає менше. Синтезуються нові. Яким чином відтворюються саме ті білки, а не інші? Кожна дитина чимось схожа на батьків (наприклад, колір очей, форма носа). Чому?

3 Мета уроку: познайомитися з нуклеїновими кислотами, з'ясувати їх склад, будову, властивості. Розглянути біологічну роль кислот

4 Історія відкриття нуклеїнових кислот Мішер Йоганн

5 1953 Фрэнсис Крик Джеймс Уотсон Відкрита структура ДНК Дата народження молекулярної біології

6 Francis Harry Compton Crick James Dewey Watson

7

8 Нуклеїнові кислоти - це біополімери, макромолекули яких складаються з численних нуклеотидів, тому їх називають полінуклеотидами Види нуклеїнових кислот ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота - носій спадкової інформації РНК рибонуклеїнова кислота - бере участь в біосинтезі білка

9 ДНК – найбільша молекула в клітині. Вона в багато разів більша за білки. Мr (н.к.) = від тис. до 60 млрд. Кожна хромосома = одна молекула ДНК 23 хромосоми людини= 23 молекули ДНК ≈ 1 метр Найдовші із них ≈ 8 см

10 Молекули ДНК можна побачити в електронний мікроскоп ДНК бактеріальних плазмід

11 Молекула НК складається з багатьох нуклеотидів. Що являє собою нуклеотид?

12 Нуклеотид Залишок фосфатної кислоти Вуглевод (рибоза або дезоксирибоза) Азотиста основа – одна із 4

13 Вуглевод Рибоза 2’2’

14 Вуглевод дезокси рибоза 2’2’ H 2’ -

15 Пурини Піримідини Тимін, Т Цитозин, Ц Аденін, А Гуанін, Г Азотисті основи Урацил, У

16 Заповніть схему. Що являє собою нуклеотид?

17 Нуклеотиди сполучаються між собою, утворюючи довгі ланцюги Нуклеотиди – мономери в полімері нуклеїнових кислот

18 Ц ОН Т

19 Ц Т Н

20 Т Ц A

21 РНК складається з 1 ланцюга ДНК складається з 2 ланцюгів, закручених в спіраль

22 Як розміщуються ланцюги один напроти іншого?

23 Принцип комплементар - ності : А Т Г Ц Слабкі водневі зв'язки! Міцніші

24 3’3’ Т ОН 5’5’ Ц A 3’3’ 5’5’ 3’3’ 5’5’ Т A НОНО Г Ц

25 Біологічна роль нуклеїнових кислот ДНК носій спадкової інформації РНК беруть участь в біосинтезі білка вся спадкова програма організму ДНК –це молекула-текст. В послідовності її нуклеотидів записана вся спадкова програма організму

26 клітина хромосоми в ядрі ДНК хромосома 1 молекула ДНК ген іще ген

27

28 Порівняйте будову ДНК і РНК

29 Як ви вважаєте, до чого може призвести пошкодження ДНК різними мутагенами (нікотин, електромагнітне випромінювання: радіоактивне, ультрафіолетове та рентгенівське)? Як ви вважаєте, чому знання про нуклеїнові кислоти важливі для медицини? Чому ДНК можна застосувати для ідентифікації особи чи встановлення батьківства? Це цікаво!

30 Домашнє завдання § 34


Download ppt "Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот."

Similar presentations


Ads by Google