Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Реакція обміну між розчинами електролітів.

Similar presentations


Presentation on theme: "Реакція обміну між розчинами електролітів."— Presentation transcript:

1 Реакція обміну між розчинами електролітів.
Урок узагальнення.

2 Лабораторна робота Необоротні реакції . Умови їх протікання.

3 Ba + 2Cl + 2Na + SO4 = BaSO4 + 2Na + 2Cl
Дослід№1. Утворення осаду. BaCl2+ Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl Ba + 2Cl + 2Na + SO4 = BaSO4 + 2Na + 2Cl Ba + SO4 = BaSO4

4

5

6

7 Натрій хлорид (NaCl) – твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді.
Хімічний зв’язок - йонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання. Такий тип кристалічних решіток називається йонний.

8 Тип кристалічної решітки - атомна
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, які зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

9 Графіт (C )- тверда речовина, нерозчинна у воді.
Хімічний зв'язок - ковалентний неполярний. Тип кристалічної решітки - атомна, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

10 Тип кристалічної решітки – молекулярна
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між ними - міжмолекулярна взаємодія.

11 Карбон (IV) оксид (CO2) - за н. у
Хімічний зв’язок - ковалентний полярний. Тип кристалічної решітки – молекулярна, в вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між ними – міжмолекулярна взаємодія.

12 Тип кристалічної решітки – металевий
У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони.

13 Залізо – високі температури плавлення, нерозчинне у воді.
Хімічний зв'язок - металічний Тип кристалічної решітки – металевий, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони.

14 Інструкція з визначення типу кристалічної гратки
1. Проста речовина – визначити метал чи неметал: Ме – мають металічну кристалічну гратку; неМе – мають молекулярну кристалічну гратку; винятки – деякі неМе мають атомну кристалічну гратку

15 2. Складна речовина – визначити клас речовини:
неМехОу – молекулярну кристалічну гратку; P2O5 МехОу – йонну кристалічну гратку; Al2O3 Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку; Cu(OH)2 НхAn – йонну кристалічну гратку; H2SO4 MeхAnу – йонну кристалічну гратку. Na2SO3

16 Завдання 1 За зразками кристалічних ґраток, з’ясувати, яку речовину ви отримали, довести це: Речовини: графіт, алмаз, кухонна сіль, метал, вода.

17 Завдання 2 Виправити помилки:
Атомна кристалічна градка: Cl2, Fe , N2 H2O, C Молекулярна кристалічна градка: H2O, KCl, O2, CO2, Au Металічна кристалічна градка: Cu, Na, Cl, Fe, Al, H2, SiO2 Йонна кристалічна градка: NaCl, CaCl2,Br2, NaBr, S

18 Карбонат кальцію (CaCO3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна з певність спрогнозувати повне розчинення цієї речовини в кислоті.

19 Домашнє завдання 1) Вивчити § підручника, опрацювати конспект.
1) Вивчити § підручника, опрацювати конспект. 2) Створити просторові моделі різних кристалічних ґраток; знайти цікаві данні про використання цих речовин у побуті.

20 Дякую за плідну працю!


Download ppt "Реакція обміну між розчинами електролітів."

Similar presentations


Ads by Google