Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Реакція обміну між розчинами електролітів. Урок узагальнення.

Similar presentations


Presentation on theme: "Реакція обміну між розчинами електролітів. Урок узагальнення."— Presentation transcript:

1 Реакція обміну між розчинами електролітів. Урок узагальнення.

2 Лабораторна робота Необоротні реакції. Умови їх протікання.

3 Дослід№1. Утворення осаду. BaCl2+ Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl Ba + 2Cl + 2Na + SO4 = BaSO4 + 2Na + 2Cl Ba + SO4 = BaSO4

4

5

6

7 твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді.Натрій хлорид (NaCl) – твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді. Хімічний зв’язок - йонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання.Хімічний зв’язок - йонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання. Такий тип кристалічних решіток називається йонний.Такий тип кристалічних решіток називається йонний.

8 Тип кристалічної решітки - атомна У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, які зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

9 Графіт (C )- тверда речовина, нерозчинна у воді.Графіт (C )- тверда речовина, нерозчинна у воді. Хімічний зв'язок - ковалентний неполярний.Хімічний зв'язок - ковалентний неполярний. Тип кристалічної решітки - атомна, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.Тип кристалічної решітки - атомна, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону, зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

10 Тип кристалічної решітки – молекулярна У вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між ними - міжмолекулярна взаємодія.

11 Карбон (IV) оксид (CO2) - за н.у. газ, низькі температури плавлення, розчинний у воді. Хімічний зв’язок - ковалентний полярний. Тип кристалічної решітки – молекулярна, в вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв'язок між ними – міжмолекулярна взаємодія.

12 Тип кристалічної решітки – металевий У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони. У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони.

13 Залізо – високі температури плавлення, нерозчинне у воді. Хімічний зв'язок - металічний Тип кристалічної решітки – металевий, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму, а між вузлами рухаються вільні електрони.

14 Інструкція з визначення типу кристалічної гратки Проста речовина 1. Проста речовина – визначити метал чи неметал: –Ме – мають металічну кристалічну гратку; –неМе – мають молекулярну кристалічну гратку; винятки – деякі неМе мають атомну кристалічну гратку

15 Складна речовина 2. Складна речовина – визначити клас речовини: –неМехОу – молекулярну кристалічну гратку; P2O5 –МехОу – йонну кристалічну гратку; Al 2 O 3 –Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку; Cu(OH) 2 –НхAn – йонну кристалічну гратку; H 2 SO 4 MeхAnу – йонну кристалічну гратку. Na 2 SO 3

16 Завдання 1 За зразками кристалічних ґраток, з’ясувати, яку речовину ви отримали, довести це: Речовини: графіт, алмаз, кухонна сіль, метал, вода.

17 Завдання 2 Виправити помилки: Атомна кристалічна градкаАтомна кристалічна градка: Cl2, Fe, N2 H2O, C Молекулярна кристалічна градкаМолекулярна кристалічна градка: H2O, KCl, O2, CO2, Au Металічна кристалічна градкаМеталічна кристалічна градка: Cu, Na, Cl, Fe, Al, H2, SiO2 Йонна кристалічна градкаЙонна кристалічна градка: NaCl, CaCl2,Br2, NaBr, S

18 Карбонат кальцію (CaCO3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна з певність спрогнозувати повне розчинення цієї речовини в кислоті.

19 Домашнє завдання 1) Вивчити § підручника, опрацювати конспект. 2) Створити просторові моделі різних кристалічних ґраток; знайти цікаві данні про використання цих речовин у побуті.

20 Дякую за плідну працю!


Download ppt "Реакція обміну між розчинами електролітів. Урок узагальнення."

Similar presentations


Ads by Google