Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Створення та форматування інформаційного вмісту презентації

Similar presentations


Presentation on theme: "Створення та форматування інформаційного вмісту презентації"— Presentation transcript:

1 Створення та форматування інформаційного вмісту презентації
Створення та форматування інформаційного вмісту презентації

2 Які способи створення презентацій у PowerPoint ви знаєте?
Розкажіть про призначення шаблонів оформлення. Що таке колірна схема і як вона пов’язана з шаблоном оформлення?

3 У більшості офісних програм вміст документа спочатку створюють, а потім форматують, але для презентацій PowerPoint така послідовність дій не є оптимальною Слайди професійної презентації мають бути відформатовані однотипно, а отже, їх потрібно форматувати всі відразу, а вже після того наповнювати вмістом відповідно до визначеного формату

4 Зразок слайдів Спеціальний слайд, що визначає властивості всіх слайдів презентації, крім титульного, властивості якого визначаються іншим спеціальним слайдом — зразком заголовків Використовуючи відповідні команди меню Формат, для кожного конкретного слайда можна задати параметри, відмінні від визначених у зразку

5 Вигляд  Зразок  Зразок слайдів

6 Зразок заголовків

7 П’ять рамок Заголовок Основний текст Підзаголовок Дата
Основний текст Підзаголовок Дата Нижній колонтитул Номер сторінки

8 Формат  Шрифт Список Колонтитул — інформація, яка відображується на кожному слайді у спеціальній ділянці, розташованій над заголовком або під основним текстом

9 Додавання до слайдів текстової інформації
Введення, редагування і форматування тексту Формат  Рамка Вставка  Напис

10 Ілюстрування презентації
Вставка Малюнок З файлу Вставка Малюнок Картинки Вставка Малюнок Об’єкт WordArt

11 Етапи створення слайдової презентації
Використову вані засоби та об’єкти Виконувані дії Доступ до засобів 1 Майстер автовмісту або шаблон оформлення Створення заготовки презентації (реальними даними поки не заповнюється); визначення колірної схеми, зображення тла слайдів і форматів шрифтів Області завдань Створити презентацію та Конструктор слайдів 2 Зразки слайдів Змінення параметрів форматування тексту в усій презентації; визначення розмірів та положення текстових рамок на всіх слайдах; додавання елементів, що відображатимуться на всіх слайдах Команда ВиглядЗразокЗразок слайдів 3 Макети слайдів Додавання нових слайдів; визначення кількості текстових і нетекстових об’єктів та способу їх розташування на окремих слайдах Область завдань Розмітка слайда 4 Самі слайди Введення тексту і вставлення ілюстрацій Звичайний режим перегляду презентації

12 У чому полягає відмінність редагування тексту на зразку слайда та на самому слайді?
Чим різняться між собою зразки слайдів і зразки заголовків? Чому на зразку слайдів змінити параметри форматування окремих слів неможливо, але можна змінити параметри форматування рівнів списку? Перелічіть способи вставлення на слайд графічних зображень. Які переваги щодо цього надає використання макета слайда? Перелічіть основні етапи розробки слайдової презентації.


Download ppt "Створення та форматування інформаційного вмісту презентації"

Similar presentations


Ads by Google