Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Презентація на тему: Органічні речовини і здоров'я людини

Similar presentations


Presentation on theme: "Презентація на тему: Органічні речовини і здоров'я людини"— Presentation transcript:

1 Презентація на тему: Органічні речовини і здоров'я людини
Презентація на тему: Органічні речовини і здоров'я людини. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їхня роль в організмі.

2 Проблеми, що порушуються у даній презентації:
Що таке здоров’я? Та що потрібно робити, щоб бути здоровим? Які органічні речовини потрібні для здоров’я організму? Що таке білки, жири, вуглеводи? Які їхні функції в організмі людини? У яких продуктах містяться жири, білки та вуглеводи? Яку роль відіграють органічні сполуки для здоров’я людини?

3 План: Здоров’я людини Органічні речовини у житті людини
Білки, жири, вуглеводи: а) функції б) у продуктах харчування Роль білків, жирів, вуглеводів у житті людини Висновки Список використаної літератури

4 Здоров’я людини Здоров’я – це стан організму людини, при якому відсутні хвороби і фізичні дефекти, а організм у цілому і кожен орган зокрема повноцінно виконують свої функції

5

6 Органічні речовини Нормальна діяльність організму можлива при безперервному надходженні їжі. Органічні речовини, що входять до складу їжі: жири, білки, вуглеводи, мінеральні солі, вода і вітаміни необхідні для життєвих процесів організму.

7 Білки Білки́ — складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв' язками.

8 Функції білків Рецепторна Каталітична Захисна Структурна Запасна
Регуляторна Транспортна Енергетична Рухова

9 Білки як компоненти їжі:

10 Вуглеводи Вуглеводи —органічні сполуки, до складу яких входять тільки С (карбон), О (оксиген) та Н (гідроген).

11 Функції вуглеводів Запасна Пластична Захисна Рецепторна Енергетична

12 Вуглеводи у харчуванні :
Вуглеводи у харчуванні :

13 Жири Жири  — велика група органічних сполук, які, з фізичного погляду, мають меншу від одиниці питому вагу і, як правило, розчинні в органічних розчинниках, як правило не розчиняються у воді, і під звичайним тиском їх не можна перегнати, не розклавши.

14 Енергетична Регуляторна Функції жирів Структурна Запасна Захисна

15 Жири у продуктах харчування:
Жири у продуктах харчування:

16 Роль білків, жирів та вуглеводів у житті людини
Жири є найважливішим енергетичним компонентом харчового раціону– 1 г жирів дає 37,7 кДж (9 ккал) енергії, їх біологічне значення зумовлене тим, що вони є носіями життєвонеобхідних для організму речовин .

17 Основна роль вуглеводів пов'язана з їх енергетичною функцією
Основна роль вуглеводів пов'язана з їх енергетичною функцією. При їх ферментативному розщеплюванні і окисленні виділяється енергія, яка забезпечує організм.

18 Білки - це незамінні компоненти раціону, без яких неможливе життя, ріст і розвиток організму.

19 ВИСНОВКИ: Здоров’я людини – це стан живого організму, при якому організм у цілому і всі организдатні виконувати свої життєві функції. Органічні речовини, що входять до складу їжі: жири, білки, вуглеводи, мінеральні солі, вода і вітаміни, які необхідні для життєвих процесів організму. Білки - це незамінні компоненти раціону, без яких неможливе життя, ріст і розвиток організму. Більшу частину енергії, необхідної для нормальної життєдіяльності, організм людини одержує з вуглеводами. Жири є одними з найважливіших харчових продуктів. Вони є невід’ємною складовою нашого харчування.

20 Список використаної літератури:
Ярошенко О.Г. Хімія 11 кл., << Грамота >> , 2011. uk.wikipedia.org/wiki unilever.ua/brands/healthyliving/healthylivingarcticles/jur.aspx osvita.ua/vnz/reports/biolog/26710/ pidruchniki.ws/ /meditsina/pozhivni_rechovini_bilki_zhiri_vuglevodi wayoflife.dp.ua/xarchuvannya/xarchovi-zhyry/

21 Дякуємо за увагу!


Download ppt "Презентація на тему: Органічні речовини і здоров'я людини"

Similar presentations


Ads by Google