Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Хімічні властивості алканів Урок №5. Тест – есе Закінчіть речення. Сполуки Карбону з Гідрогеном називаються… Вуглеводні, що мають у своєму складі прості.

Similar presentations


Presentation on theme: "Хімічні властивості алканів Урок №5. Тест – есе Закінчіть речення. Сполуки Карбону з Гідрогеном називаються… Вуглеводні, що мають у своєму складі прості."— Presentation transcript:

1 Хімічні властивості алканів Урок №5

2 Тест – есе Закінчіть речення. Сполуки Карбону з Гідрогеном називаються… Вуглеводні, що мають у своєму складі прості одинарні зв’язки, називаються… Сполуки, які різняться на групу СН 2 і мають подібну будову і подібні властивості, називаються… Сполуки, які мають однаковий склад, але відрізняються за будовою та властивостями, називаються… Відстань між атомами Карбону в молекулах алканів становить… Алкани мають такі фізичні властивості :…

3 Мета уроку: познайомитися з хімічними властивостями алканів. Навчитися писати відповідні рівняння реакцій.

4 Хімічні властивості алканів 1.За н.у. алкани досить інертні:  не реагують з лугами і кислотами;  не окиснюються перманганат калію (KMnO 4 )  не знебарвлюють бромну воду (Вr 2 ) У ХІХ ст. алкани називали «хімічними мерцями» Натисни на малюнок, щоб переглянути відео дослід

5 2. Горіння – повне окиснення СН 4 + 2О 2 →СО 2 + 2Н 2 О; ∆Н = 890 кДж/моль Суміш СН 4 і О 2 дуже вибухонебезпечна. Спричинює аварії в шахтах, може статися вибух в приміщенні. Запишіть рівняння горіння етану. Натисни на малюнок, щоб переглянути відео дослід

6 За допомогою реакції горіння парафіну, можна визначити якісний склад алканів. 1.Парафін 2.Безводний купрум(ІІ) сульфат СuSO 4 3.Вапняна вода Ca(OH) Натисни на малюнок, щоб переглянути відео дослід

7 3. Термічний розклад t›1000°C а) СН 4 → С + 2Н 2 t=400°C б) 2СН 4 → С 2 Н 2 + 3Н 2 Запишіть рівняння повного термічного розкладу етану. Н 2 – для добування НСl, NH 3 С – для добування гуми і фарб NH 3

8 4. Реакції заміщення – галогенування світло СН 4 + Cl 2 → CH 3 Cl + HCl хлорметан світло CH 3 Cl + Cl 2 → CH 2 Cl 2 + HCl дихлорметан світло CH 2 Cl 2 + Cl 2 → CHCl 3 + HCl трихлорметан (хлороформ) CHCl 3 + Cl 2 → CCl 4 + HCl тетрахлорметан Сумарне рівняння: світло СН 4 + 4Cl 2 → CCl 4 + 4HCl Використовують в холодильних установках, в медицині для місцевої анестезії, в органічному синтезі розчинник розчинник, анестезуюча дія, раніше використовували в медицині для знеболювання розчинник, протипожежний засіб, але не в закритих приміщення. Оскільки утворюється отруйний фосген СОСl 2

9 C 2 H 5 Cl – застосовують в медицині для швидкого охолодження шкіри і м’язів при вивихах і розтягненнях Усі продукти хлорування алканів токсичні й руйнують озоновий шар. Запишіть рівняння галогенування етану

10 Це цікаво!

11 До складу феромонів тварин входять деякі вищі алкани. Запах феромонів приваблює комах або їх відлякує. Насичені вуглеводні, які виробляють квітки орхідеї, виконують функцію приваблювання комах. Феромон тривоги в мурашок-древоточців містить насичений вуглеводень декан.

12 На поверхні фруктів воскоподібна плівка містить гомологи метану.

13 Парафін (С 18 – С 35 ) – використовує- ться в медицині (парафінотерапія)

14 Вазелінова олія (до С 25 ) - використовують у медицині, парфумерії, косметології

15 Вазелін (до С 25 ) - у медицині для виготовлення мазей

16 Спрей-заморозку «Doc Sprt» використовують для швидкого охолодження шкіри і м’язів при вивихах і розтягненнях. Містить зріджені пропан і бутан

17 Виконання вправ

18 Виберіть реакції, характерні для алканів: (натисніть на відповідний прямокутник) Повне окиснення; Каталітичне приєднання водню; Приєднання брому; Окиснення розчином калій перманганату; Заміщення за участю хлору; Термічний розклад.

19 Установіть відповідності між хімічними реакціями та застосуванням метану: Повне окиснення Застосування метану Реакції за участю метану Термічний розклад Паливо Одержання сажі і водню Виробництво розчинників Хлорування

20 Здійснити перетворення: С → СН 4 → СН 3 Cl → C 2 H 6 → C 2 H 5 Br

21 Задача. Обчисліть, який об’єм карбон (ІV) оксиду утвориться внаслідок згоряння пропану об’ємом 15л.

22 Домашнє завдання §20, 21 Впр. 12, 13 ст. 141


Download ppt "Хімічні властивості алканів Урок №5. Тест – есе Закінчіть речення. Сполуки Карбону з Гідрогеном називаються… Вуглеводні, що мають у своєму складі прості."

Similar presentations


Ads by Google