Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ГЕОГРАФІЯ ХІМІЯ БІОЛОГІЯ МЕДИЦИНА.

Similar presentations


Presentation on theme: "ГЕОГРАФІЯ ХІМІЯ БІОЛОГІЯ МЕДИЦИНА."— Presentation transcript:

1 ГЕОГРАФІЯ ХІМІЯ БІОЛОГІЯ МЕДИЦИНА

2 Науково-методична проблема, над якою працює гімназія:
Науково-методична проблема, над якою працює гімназія: Розвиток професійних компетентностей інноваційної та методичної культури педагогічних кадрів в умовах гімназійного інформаційно-освітнього простору Превентивне виховання учнів в умовах здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу

3 Мета: створення здоров’язберігаючого, здоров’язміцнюючого простору гімназистів засобами навчальних предметів і системою превентивного виховання, позаурочною та оздоровчою роботою

4 Проблема, над вирішенням якої працює методичне об'єднання:
Проблема, над вирішенням якої працює методичне об'єднання: «Формування творчої особистості, та підвищення рівня знань через введення інноваційних форм і методів навчання, творча диференціація навчального процесу в здоров’язберігаючому просторі»

5 Завдання, над вирішенням яких працює методичне об’єднання:
Вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду. Оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів природничих дисциплін. Підвищення вимогливості вчителів до якості навчання. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і позакласних заходах. Продовження вивчення та впровадження в практику досягнень педагогіки, психології, окремих здоров’язберігаючих методик в умовах демократизації та гуманізації освіти. Продовження створення уроків з використанням інноваційних технології. Організація тижня педагогічної майстерності.

6 Склад МО вчителів природничих дисциплін:
Прізвище, імя, по батькові Предмат, що викладає Освіта 1 Сударікова С.І. Географія Вища 2 Демчук С. А. Біологія 3 Познякова С.В 4 Артеменко Т. М. 5 Матухно Л. І. Хімія 6 Кричковська Н. С. Медицина Середня спеціальна

7 Сударікової Світлани Іванівни
ПОРТФОЛІО вчителя географії гімназії № 2 Сударікової Світлани Іванівни

8 Освіта: вища Закінчила: Київський національний університет ім. Т. Шевченка Кваліфікаційна категорія: вища Спеціальність: географія Педагогічне звання: «методист» Педагогічний стаж: 28 років

9 Впровадження проектних
Тема самоосвіти: Впровадження проектних технологій в практику роботи вчителя географії

10 Результати педагогічної діяльності
Рік Назва заходу Місце на ІІ та ІІІ етапі Прізвище учня Клас 1 Всеукраїнські учнівські олімпіади І Іщенко Валентин 11 2 МАН ІІ Звірянська Тетяна

11 Демчук Світлана Анатоліївна
ПОРТФОЛІО заступника директора з НМР, вчителя біології гімназії № 2 Демчук Світлана Анатоліївна

12 Освіта: вища Закінчила: Київський Державний педагогічний інститут (1993 р.). Кваліфікаційна категорія: вища Спеціальність: біологія та географія Педагогічне звання: «вчитель-методист» Педагогічний стаж: 19 років

13 Тема, над якою працює як заступник директора з НМР:
Інноваційні технології в управлінській діяльності заступника директора з науково-методичної роботи. Тема, над якою працює як учитель біології: Впровадження інноваційних технологій на уроках біології та позакласній діяльності.

14 Результати педагогічної діяльності
2005 – 2006 підготовка призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіади з біології, учень 9 класу – Качан Дмитро та ІІ етапу – учениця 10 класу - Дубовик Аліна 2002 – 2008 педагог-тренер за програмою «Рівний – рівному» 2005 – 2007 керівник творчої групи гімназії «Впровадження інтерактивних технологій в процесі викладання природничих дисциплін» проведення майстер-класу для вчителів біології міста «Інтерактивні форми й методи навчання учнів на уроках біології» проведення відкритих уроків-тренінгів для слухачів КОІПОПК з теми «Членистоногі»

15 Результати педагогічної діяльності:
2006 – 2007 автор уроку з теми «ІПСШ», який став переможцем у Національному конкурсі кращих уроків щодо формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я дітей та підлітків у процесі викладання основ наук проведення відкритих уроків-тренінгів для слухачів КОІПОПК з теми «ІПСШ» презентація уроку з теми «ІПСШ» в друкованому виданні «Сімейний лікар» №2 («48) 2007 р. підготовка призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіади з біології, учениця 8 класу – Довга Дарина (І місце) та учениця 11 класу – Дубовик Аліна (ІІІ місце) 2007 – 2008 участь у міському семінарі-практикумі «Особливості роботи заступників директорів з обдарованими дітьми»

16 організатор педагогічної ради з теми “Адаптація учнів 5-х класів до навчання в умовах нового навчального закладу” березень 2011 підготовка виставки “Сучасна освіта Білої Церкви. Європейські орієнтири.” (Диплом І ступеня) підготовка призеру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіади з біології, учениця 9 класу – Савчук Ольга (ІІ місце) підготовка завдань з біології для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології підготовка завдань контрольної роботи з біології для І етапу Всеукраїнської конкурсу – захисту МАН член журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіади з біології перевірка контрольної роботи з біології І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН член журі І етапу конкурсу – захисту МАН (секція психологія)

17 31.10. 2011 Організація науково-педагогічної конференції: “Створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення загально-дидактичного, науково-методичного та професійного рівня педагогів, їх інноваційної культури” учасник дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій» березень 2012 підготовка матеріалів до Третьої Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2012” науково-методичний посібник “Використання методу проектів у науково-методичній роботі гімназії №2як засіб підвищення її ефективності” внесено до анотованого каталогу матеріалів учасників Третьої Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2012” організатор педагогічної ради з теми “Особистісний ріст кожного вчителя як складова успішного навчально-педагогічного процесу”

18 керівник міського методичного об'єднання вчителів біології серпень 2012 виступ на серпневій педагогічній зустрічі вчителів біології: Методичні рекомендації щодо викладання курсу біології у 2012/2013 н.р. підготовка завдань з біології для І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології підготовка завдань з біології для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології голова журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіади з біології член журі І етапу конкурсу – захисту МАН (секція біологія, медицина, валеологія) підготовка призеру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіади з біології, учениця 10 класу – Савчук Ольга (ІІ місце) жовтень 2012 підготовка та участь команди гімназії у І турі відкритої природничої демонстрації

19 Керівник міської творчої групи: Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес” 30.10. 2012 Організація та проведення педагогічних читань «Вплив історії хрещення Київської Русі на розвиток освіти в державі: філософські та культурологічні аспекти». 15.10. організація та проведення круглого столу “Методична культура вчителя як вища форма активності педагога” листопад 2012 Організація та проведення конференції “Сучасний учитель. Який він?”

20 Матухно Людмили Іванівни
ПОРТФОЛІО вчителя хімії гімназії № 2 Матухно Людмили Іванівни

21 Освіта: вища Закінчила: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка Спеціальність: хімія та біологія Педагогічний стаж: 26 років Педагогічне звання: «старший вчитель»

22 Тема самоосвіти: Проблемний підхід як один із засобів активізації пізнавальної діяльності учнів при вивчені хімії.

23 Результати педагогічної діяльності:
Рік Назва заходу Місце на ІІ та ІІІ етапі Прізвище учня Клас 1 2001 Всеукраїнські учнівські олімпіади І Богдан Ірина 8 2 Всеукраїнські учнівські олімпіади Шпак Леся 9 3 2003 ІІІ Кирилюк Дмитро 4 ІІ 11 5 2006 Тимощук Наталья 6 2008 Сохін Олександр 7 2010 Лой Павло 2011 10 2012 Савчук Ольга МАН Познякова Софія 12

24 Відзначення

25

26 Робота на уроках:

27 Артеменко Тетяни Миколаївни
ПОРТФОЛІО вчителя біології гімназії № 2 Артеменко Тетяни Миколаївни

28 Освіта: вища Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова (1993 р.) Спеціальність: географія та біологія Трудовий стаж: 25 років Педагогічний стаж: 19 років в гімназії №2 з 1993 р.

29 Розвиток компетентностей учнів на основі інноваційних технологій
Тема самоосвіти: Розвиток компетентностей учнів на основі інноваційних технологій у системі біологічних знань.

30 Підвищення кваліфікації
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів з 31 січня по 15 лютого 2011 року підвищення кваліфікації зі спеціальності «Біологія» та отримала сертифікат про те, що підготовлена до реалізації проекту «Школа проти СНІДу» в загальноосвітньому навчальному закладі

31 Результати педагогічної діяльності
Рік Назва заходу Результат  Рівень Прізвище учня 1 2006 Конкурс екологічних стежинок  I  Обласний  Скорба Ірина 2  2007  Конкурс «Диво рукотворне»  II Обласний  Гребенюк Наталія 3  2010 Конкурс «Галерея кімнатних рослин» Міський  Попчук Марина 4 МАН II  Гордієнко Юлія 5  ІІ  Міський

32 Відзначення

33 Участь у роботі педагогічної ради

34 Педагогічне кредо вчителя
Кожен твій вчинок відображається на інших людях, не забувай, що поруч з тобою людина. Сухомлинський В.О.

35 Познякової Світлани Василівни
ПОРТФОЛІО вчителя географії гімназії № 2 Познякової Світлани Василівни

36 Освіта: вища Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1991 р.) Спеціальність: географія та біологія Педагогічний стаж: 25 років

37 Тема самоосвіти: Використання інноваційних технологій на уроках географії з метою формування та розвитку екологічної культури учнів як основного з аспектів виховання здорового покоління та суспільства в цілому.

38 Результати педагогічної діяльності
Рік Назва заходу Місце на ІІ та ІІІ етапі Прізвище учня Клас 1 Всеукраїнські учнівські олімпіади ІІ Гуцал Віталій 7 2 ІІІ Сохін Олександр 8 3 Гордієнко Юлія 4 Мосієнко Інна 9 5 Височин Марія 10 6

39 Відзначення

40 Кричковської Ніни Стахівни
ПОРТФОЛІО медичної сестри гімназії № 2 Кричковської Ніни Стахівни

41 Освіта: середня Закінчила: Вінницьке медичне училище ім. Д. К. Заболотнього Спеціальність: медична сестра Предмет, який викладає: Захист Вітчизни

42 Тема самоосвіти: Впровадження в практику медичних досягнень, здоров’язберігаючих методик в умовах формування здоров’язберігаючого простору.


Download ppt "ГЕОГРАФІЯ ХІМІЯ БІОЛОГІЯ МЕДИЦИНА."

Similar presentations


Ads by Google