Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Досвід роботи практичного психолога Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М

Similar presentations


Presentation on theme: "Досвід роботи практичного психолога Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М"— Presentation transcript:

1 Досвід роботи практичного психолога Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М
Досвід роботи практичного психолога Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Смотрицького Галкіної Інни Анатоліївни

2 Моє кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант , вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

3 Презентація професії Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолога. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту. Психолог – важлива людина в житті кожного. Він працює з найціннішим – особистістю. Він допомагає , скеровує, підказує, спрямовує на життеву дорогу … Бути психологом означає бути обізнаним у різних сферах життя, бути відкритою, небайдужою людиною. Кожна дитина — це маленький всесвіт, і, правильно дібравши ключик, можна виховати особистість. А найбільшою нагородою для педагога є їх життя, і відчуття того, що ти допоміг становленню ЛЮДИНИ. Метою роботи психолога в учбовому закладі є покращення навчального процесу, не тільки в цілому з метою оптимізації навчального процесу, а й з урахуванням конкретних труднощів, що виникають у процесі навчання, взаємин у тріаді "учень-батьки-учитель". Важливо, щоб кожній дитині було комфортно у школі, щоб вона хотіла до неї ходити та не відчувала себе самотньою й нещасливою. Важливо, щоби батьки та вчителі побачили її реальні проблеми, захотіли їй допомогти і, головне, зрозуміли, як це зробити. Необхідно, щоб дитина, батьки та вчителі не були "ізольовані" один від одного, щоб між ними не було протистояння. Над проблемами, які виникають між ними, вони мусять працювати спільно, тому що тільки в цьому випадку можливе оптимальне рішення. Головна задача шкільного психолога полягає не в тому, щоб вирішити за них проблему, що виникла, а в тому, щоб об'єднати їх зусилля для її рішення.Функції шкільного психолога дозволяють дотримуватись у школі психологічних умов, необхідних для повноцінного психічного розвитку й формування особистості дитини, тобто служать цілям психологічної профілактики. Для роботи шкільним психологом треба мати певні якості, а саме: умінням слухати, співпереживати. Працюючи з людьми, важливо чітко та зрозуміло формулювати свої думки, бути працьовитим, товариським, відповідальним, тактовним, контактним, ерудованим, толерантним. Психологу важливо мати почуття гумору, володіти широкими професійними знаннями, любити дітей. У процесі роботи розвиваються такі якості, як уміння спілкуватися з різними людьми, розуміти їхні проблеми та інтереси, аналізувати, знаходити компроміс; розвиваються спостережливість і професійні знання. Підвищенню кваліфікації психолога сприяють: відвідування психологічних семінарів і майстер-класів, у тому числі присвячених корекційній роботі з дітьми; участь у наукових конференціях і "круглих столах", присвячених роботі психолога в системі освіти; регулярне відвідування бібліотеки та книгарень для ознайомлення з новою психологічною літературою; ознайомлення з новими методиками й дослідженнями, що стосуються проблем дитячого розвитку та навчання; навчання в аспірантурі. Таким чином, професія шкільного психолога на сьогодні є потрібною, затребуваною, цікавою, але складною.

4 Цілі і задачі роботи психологічної служби школи на 2011 – 2012 навчальний рік
Основною метою діяльності психологічної служби є: - психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу; - захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних працівників. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та положеннями. Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями школи метою психологічної служби є здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів та методичної роботи школи. Для її здійснення психологічна служба школи ставить перед собою такі цілі і задачі: І. У ШКОЛІ І СТУПЕНЮ (1 - 4КЛ.). Мета: Створення умов для розвитку пізнавальної мотивації, пізнавальної активності, пізнавальних інтересів, формування уміння вчитися. ІІ. У ШКОЛІ ДРУГОГО СТУПЕНЮ (5-9 КЛ.) Мета: формування класного колективу, створення умов для самопізнання та саморозвитку дитини. ІІІ. У ШКОЛІ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЮ (10-11 КЛ.) Мета : Розвиток соціальної компетентності: (підвищення адаптаційних здібностей, свідоме професійне самовизначення учнів та ін.). IV. У РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ: Мета: Створення умов для подальшого розвитку здібностей обдарованих учнів. V. У РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Мета: встановлення причин соціального розладу, надання допомоги щодо їх усунення. VI. У РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ШКОЛИ Мета: допомогти педагогам в організації навчально-виховної роботи, психологічна підтримка вчителів. VІІ. У РОБОТІ З БАТЬКАМИ Мета: надання допомоги при виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні та соціальної дезадаптації дітей. VІІІ. ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, МЕТОДИЧНА РОБОТА Мета: удосконалення професійних навичок як спеціаліста у галузі психології.

5 Документація Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та положеннями. Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями школи метою психологічної служби є здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів та методичної роботи школи.

6 Адаптація першокласників
Діагностика “ Готовність до школи ”

7 Адаптація учнів 5 класу у школі ІІ ступеню
Діагностика інтелектуального рівня (Отіс, Леннон)

8 Адаптація учнів 10 класу у школі ІІІ ступеню
Діагностика рівня персональних досягнень (Вандерлік); анкета інтересів

9 З класним керівником 10 класу по результатам діагностики
Консультації : З класним керівником 10 класу по результатам діагностики

10 Підбір тестів, анкет для факультативних занять “Людина і світ професій” у 9 класі

11 Корекція наукової роботи учня
МАН – наукова робота Корекція наукової роботи учня

12 Робота над науковою роботою

13 Виступ на загальношкільних учнівських зборах «Діти і протиправна поведінка»

14 Профорієнтаційна робота
«Подорож у світ професій» у 7 класі

15 Зустріч з представником соціальної служби


Download ppt "Досвід роботи практичного психолога Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М"

Similar presentations


Ads by Google