Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN

Similar presentations


Presentation on theme: "BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN"— Presentation transcript:

1 BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN
Objektif Pembelajaran Membincangkan peranan jawatan kuasa Hubungan antara Kaum dalam mewujudkan perpaduan Menyatakan usaha parti-parti politik untuk mewujudkan perpaduan Menjelaskan pendidikan sebagai alat perpaduan Memerihalkan kepentingan kelonggaran kerakyatan Persekutuan ke arah perpaduan kaum Menghuraikan kepentingan sistem ahli kepada pembinaan negara dan bangsa Menyatakan kepentingan pilihan raya yang diadakan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

2 Jawatankuasa Hubungan antara Kaum ( CLC)
Anggota- seorang wakil daripada setiap kaum iaitu:- UMNO Dato Onn Jaafar MCA Tun Tan Cheng Lock Kaum India, Ceylon, Serani dan Eropah. Pengerusi Dato E.E.C Thuraisingan. Penasihat Sir Malcolm MacDonald, Gabenor Jeneral Asia Tenggara Hak Cipta SBPZon Timur 2007

3 Hasil Kompromi UMNO-CLC
Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan Bantuan ekonomi dan pelajaran kepada orang Melayu Pilihanraya diadakan pada masa yang sesuai di peringkat bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan Pembentukan satu sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar # Cadangan ini dilaksanakan selepas tahun 1951 Hak Cipta SBPZon Timur 2007

4 Usaha parti-parti politik mewujudkan perpaduan kaum
Konferensi Nasional diadakan pada 1954 oleh British antara IMP dan Parti Negara bermatlamat untuk melahirkan kerjasama politik Konvensi Nasional diadakan pada Ogos 1954 antara UMNO, MCA dan MIC yang membawa kepada penubuhan parti perikatan serta mendapat kerjasama parti PAS Konvensi dan Konferensi bermatlamat mencari jalan merealisasikan perpaduan kaum dan membincangkan peri pentingnya pilihanraya Hak Cipta SBPZon Timur 2007

5 Pendidikan alat Perpaduan (1) Sek Melayu dan Agama
B Melayu bahasa pengantar Dibiayai oleh Inggeris Pengajian setakat sekolah rendah sahaja Kawasan luar bandar Persekitaran daif Tiada peluang menjawat jawatan tinggi Berpeluang melanjutkan pelajaran ke MPSI Sek agama terdiri drp pondok, madrasah, sek agama rakyat dan sek agama B Melayu dan Arab sebagai pengantar Dibiayai sendiri Bebas dari pengaruh British Mempunyai pengajian peringkat sek rendah dan menengah Berpeluang melanjutkan pel ke Indonesia, Mesir dan India Hak Cipta SBPZon Timur 2007

6 Pendidikan alat Perpaduan (2) Sek Inggeris
Bahasa Pengantar -Bahasa Inggeris Menampung keperluan tenaga kerja rendah disektor kerajaan dan swasta Didirikan dibandar-bandar Murid boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan universiti dalam dan luar negara Berpeluang menjawat jawatan tinggi Dipandang tinggi oleh masyarakat Hak Cipta SBPZon Timur 2007

7 Pendidikan alat Perpaduan (3) Sekolah Tamil
Ditubuhkan oleh pihak estetdibawa dari India sebagai satu tanggungjawab sosial Sukatan pelajaran beroreintasikan India Guru dibawa dari India Pengajian di peringkat rendah sahaja Kurang mendapat sambutan kerana ibu bapa mahu anak mereka membantu mereka di ladang Tidak berpeluang mendapat pekerjaan bergaji lumayan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

8 Pendidikan alat Perpaduan (4) Sekolah Cina
Ditubuhkan oleh pihak persendirian dan parti-parti politik Sukatan pelajaran, Tenaga pengajar dan buku teks dibawa dari Cina Bertujuan untuk mengekalkan identiti kecinaan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

9 Cadangan Laporan Pelajaran Tanah Melayu
Laporan Barnes 1951 -Pendidikan sek rendah diwajibkan -B Mel dan Ingg sebagai bhs pengantar di sek ren dan B Ingg di peringkat Menengah Laporan Fern-Wu 1951 -Laporan Barnes ditolak krn mahu mengekalkan sis pendidikan vernakular Cina Laporan Razak 1956 Menggunakan sis sek umum dgn B Mel sebagai bhs pengantar di Sek rendah dan menengah Mengadakan sek jenis umum dgn bhs ibunda sebagai bhs pengantar Bhs ibunda diajar jika terdpt 15 pel memohon Sukatan, pep, lat guru dan nazir yang sama Ordinan Pel 1952 -Sek rendah wajib -B Mel bhs pengantar sek rendah -B Ingg bhs pengantar sek menengah Hak Cipta SBPZon Timur 2007

10 Sistem Ahli Diperkenalkan pada tahun 1951 bertujuan untuk melatih orang Melayu dan kaum lain dalam pentadbiran T Melayu Merupakan kabinet bayangan ( suatu sistem pentadbiran berbentuk kabinet yang dibuat tanpa pilihanraya) Dicetuskan oleh Dato Onn Jaafar dan dilaksanakan pada April tahun 1951 hingga Jun 1955 Hak Cipta SBPZon Timur 2007

11 Ciri-Ciri Sistem Ahli Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri drp beberapa orang pegawai dan tokoh masyarakat Anggotanya dikenali sebagai Ahli Perlantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tingggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu Ahli-ahli diletakan dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British Ahlinya terdiri drp 5 orang penduduk Tanah Melayu( 3 Melayu,1 Cina dan1 India ) dan 4 orang pegawai British Hak Cipta SBPZon Timur 2007

12 Anggota Sistem Ahli Dato Onn Jaafar Dato Mahmud Mat
. Tunku Yaakob Almarhum Sul Abd Hamid Halim Shah Dato E E C Thuraisingam Dr Lee Tiang Keng Ahli Hal Ehwal Dlm Negeri Ahli Tanah, Perlombongn dan perhubungan Ahli Pertanian dan perhutanan Ahli pelajaran Ahli Kesihatan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

13 Kelonggaran Syarat Kerakyatan Persekutuan
Secara kuat kuasa Undang-Undang Secara permohonan Secara Naturalisasi Hak Cipta SBPZon Timur 2007

14 Peringkat Penubuhan Parti Perikatan
1952- Pakatan UMNO K Lumpur dengan MCA Selangor dlm pilihanraya bandaran K Lumpur. Pakatan menang 9 drp 12 kerusi. Pakatan ini menjadi asas kpd perikatan yang lebih besar di Tanah Melayu 1954- Konvensi Nasional diadakan.Perikatan UMNO-MCA dibentuk.Kerjasama diperluas di Persekutuan Tanah Melayu bagi memenangi pilihanraya negeri 1955- Kemasukan MIC dalam Parti Perikatan. Parti Perikatan menyertai pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan. Parti Perikatan menang 51 drp 52 kerusi.Kesannya penduduk TM menolak dan melemahkan pengaruh komunis. Hak Cipta SBPZon Timur 2007

15 Pilihan Raya Majlis Bandaran
Tujuan memberi peluang kpd penduduk tempatan menjalankan tanggungjawab mereka ke arah berkerajaan sendiri Pilihanraya bandaran diadakan di setiap bandar besar 1951- Pilihanraya pertama diadakan di George Town dimenangi oleh Parti Radikal iaitu 6 drp 9 kerusi 1952- UMNO-MCA menang 9 drp 12 kerusi di Majlis Bandaran Kuala Lumpur. Kerjasama ini telah meyakinkan penduduk TM dan terbukti memenangi 26 drp 37 kerusi Majlis bandaran seluruh Tanah Melayu. Kemenangan ini telah melahirkan Perikatan UMNO-MCA Hak Cipta SBPZon Timur 2007

16 Pilihan Raya Negeri 1954 – Pilihanraya negeri mula diadakan untuk memberi peluang yang luas kpd rakyat untuk menentukan kerajaan yang bakal memerintah. Perikatan UMNO-MCA memenangi 226 drp 268 kerusi. Hak Cipta SBPZon Timur 2007

17 Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan(MPP)
1954 – British menubuhkan jawatan kuasa pilihan raya.Anggotanya terdiri drp pegawai Kanan British dan wakil parti-parti politik 100 kerusi diperuntukkan untuk MPP. 52 dipilih melalui pilihanraya dan 48 ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. 1955 – Kempen pilihanraya diadakan dan parti perikatan mengeluarkan manifestonya untuk meraih sokongan. Keputusan pilihanraya Parti perikatan menang 51 drp 52 kerusi. Kemenangan ini membuktikan bahawa dasar kerjasama antara kaum dan politik diterima oleh semua kaum Hak Cipta SBPZon Timur 2007

18 Manifesto Parti Perikatan
Mencapai kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun Mewajibkan pendidikan rendah Melindungi hak Raja Melayu sebagai raja berpelembagaan Menamatkan darurat Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

19 Faktor Kemenangan Parti Perikatan
Sikap tolak ansur parti-parti yang bertanding dalam pembahagian kerusi pilihan raya Kebijaksanaan pemimpin parti berunding dalam menyelesaikan masalah Kesanggupan setiap kaum untuk berkongsi kuasa Kesepakatan menolak pengaruh PKM Semangat untuk mencapai kemerdekaan Manifesto pilihanraya diterima umum Hak Cipta SBPZon Timur 2007

20 Sekian. Terima kasih Selamat belajar Hak Cipta SBPZon Timur 2007


Download ppt "BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN"

Similar presentations


Ads by Google