Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

¡Vyzerá to ako nemožné ! GENERÁL DWIGHT D. EISENHOWER MAL PRAVDU, KEĎ DAL ROZKAZ NATOČIŤ A ODFOTIŤ ČO MOŽNO NAJVIAC...

Similar presentations


Presentation on theme: "¡Vyzerá to ako nemožné ! GENERÁL DWIGHT D. EISENHOWER MAL PRAVDU, KEĎ DAL ROZKAZ NATOČIŤ A ODFOTIŤ ČO MOŽNO NAJVIAC..."— Presentation transcript:

1 ¡Vyzerá to ako nemožné ! GENERÁL DWIGHT D. EISENHOWER MAL PRAVDU, KEĎ DAL ROZKAZ NATOČIŤ A ODFOTIŤ ČO MOŽNO NAJVIAC...

2 NAŠIEL MIESTO U NACISTOV PRESNE AKO BOLO PLÁNOVANÉ, PRED 60. ROKMI… HOLOKAUST

3 Je historickým faktom, ktorý si máme zapamätať, že keď Najvyšší veliteľ Spojeneckých síl DWIGHT D. EISENHOWER našiel obete koncentračných táborov, prikázal odfotografovať čo najviac. Nemecké obyvateľstvo okolitých obkľúčených miest zobral do koncentrákov, aby na vlastné oči videli tieto zverstvá, v niektorých prípadoch ich dokonca nechal pochovávať mŕtvych zajatcov.

4 AKO DôVOD TOHTO VYSVETLIL: ’JE TREBA NAZBIERAŤ ČO NAJVIAC DôKAZOV, FILMOV, SVEDECTIEV, PRETOŽE RAZ PRÍDE DEŇ, KEĎ NEJAKÝ SKURVENEC POVIE, ŽE TOTO SA NIKDY NESTALO.´

5 ‘JEDINÉ, ČO DIABOL POTREBUJE NA TO, ABY USPEL, JE ŽE MRAVNÉ ĽUDSTVO NEUROBÍ NIČ.’ (Edmund Burke)

6 NEDÁVNO ‘VEĽKÁ BRITÁNIA’ VYMAZALA HOLOKAUST ZO ŠKOLSKÝCH OSNOV NA BRITSKÝCH ŠKOLÁCH, PRETOŽE TO URÁŽALO ‘VIERU MOSLIMSKÉHO OBYVATEĽSTVA’, ŽE HOLOKAUST SA NIKDY NEUSKUTOČNIL. ÁNO, VEĽKÁ BRITÁNIA.

7 TOTO JE ZASTRAŠUJÚCIM ZNAMENÍM, ŽE STRACH OVPLYVŇUJE SVET, A ŽE KAŽDÁ KRAJINA BY MALA UMOŽNIŤ JEHO JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE. PREŠLO VIAC AKO 60 ROKOV OD SKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY.

8 TENTO EMAIL TI BOL ZASLANÝ AKO UPOMIENKA PRE CELÉ ĽUDSTVO, PRE SPOMIENKU 6 MILIÓNOV ŽIDOV, 20 MILÓNOV RUSOV, 10 MILÓNOV KRESŤANOV, KŇAZOV, ZAVRAŽDENÝCH, ZMASAKROVANÝCH, ZNÁSILNENÝCH, UPÁLENÝCH, PONÍŽENÝCH, V ČASE, KEĎ MALI NEMECKO A RUSKO INÉ PRIORITY...

9 TERAZ VIAC AKO PREDTÝM, KRAJINY AKO IRÁN, MEDZI INÝMI, TVRDIA, ŽE ‘HOLOKAUST JE MÝTUS’. JE NEVYHNUTNÉ TERAZ PRIPOMENÚŤ SVETU, ABY NEZABUDOL, NIKDY. ÚČELOM TOHTO EMAILU JE, ABY ASPOŇ 40.000.000 ĽUDÍ VO SVETE POVEDALO, ŽE TO VIDELO A ČÍTALO.

10 BUĎ TÝM JEDNÝM ALEBO VIACERÝMI V TOMTO ‘CELOSVETOVOM EMAILOVOM REŤAZCI’, POMôŽ ROZŠÍRIŤ TENTO EMAIL PO CELOM SVETE!!!

11 PROSÍM, NEVYMAZÁVAJ TO..... ZABERIE TI LEN 1 MINÚTU, ABY SI TO POSLAL ĎALEJ.


Download ppt "¡Vyzerá to ako nemožné ! GENERÁL DWIGHT D. EISENHOWER MAL PRAVDU, KEĎ DAL ROZKAZ NATOČIŤ A ODFOTIŤ ČO MOŽNO NAJVIAC..."

Similar presentations


Ads by Google