Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Web – World Wide Web – „celosvetová sieť“ – je hypertextový internetový informačný systém  Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou.

Similar presentations


Presentation on theme: " Web – World Wide Web – „celosvetová sieť“ – je hypertextový internetový informačný systém  Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou."— Presentation transcript:

1

2  Web – World Wide Web – „celosvetová sieť“ – je hypertextový internetový informačný systém  Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou nej nájdený a zobrazený vo webových prehliadačoch

3  Dokumenty (webové stránky) obsahujú hypertextové odkazy  Z toho vyplýva, že vďaka hypertextovým odkazom sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť

4

5

6 Poznáme:  Web 1.0  Web 2.0  Web 3.0

7  Web 1.0 = „statický web“  read-only web  Neumožňuje interakciu medzi čitateľom a autorom  Iba vybraní ľudia majú možnosť vytvárať a publikovať obsah (zväčša tvorca webu resp. administrátor)

8

9  Obsah webu je vytváraný prevažne jeho vlastníkom  Návštevník je pasívny príjemca informácií bez interakcií  Interakcia vytvára nároky na vlastníka (ak chceme aby bol web aktuálny musí vlastník webu stále upravovať zdrojový kód)

10

11  Web 2.0 = od roku 2004 po súčasnosť  Pevný obsah webových stránok (Web 1.0) bol nahradený priestorom na zdieľanie a spoločnou tvorbou obsahu (Web 2.0)  Návštevníci sa aktívne podieľajú na tvorbe obsahu – vlastník je v úlohe moderátora

12  "Web, jak ho známe teď, který se jako statický text načte do okna prohlížeče, je jen zárodek webu, který přijde. První záblesky Webu 2.0 se již začínají objevovat a my sledujeme, jak se toto embryo začíná vyvíjet. Web bude chápán ne jako obrazovky plné textu a grafiky, ale jako prostředí, jako éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Objeví se na obrazovce počítače, na televizním přijímači, na palubní desce, na mobilním telefonu, na herní konzoli, a možná, že i na vaší mikrovlnné troubě.„ Výrok povedala Darcy DiNucci v roku 1999 vo svojom článku "Fragmented future"

13

14  Interakcia je vítaná, má formu diskusií, chatu..  Používateľ je vtiahnutý do tvorby obsahu  Otvorená komunikácia, zdieľanie a znovu využitie informácií

15

16  Na termín „web 2.0“ nadväzuje termín „web 3.0“  Cielená reklama, spôsob vyhľadávania (dostanete výsledky šité na mieru)  Firmy ako Facebook alebo Google sa snažia získať čo najviac informácií o vás, aby vám vedeli poskytnúť čo najlepší obsah a pobyt na internete, a aby vás neotravovali s necielenou reklamou o ktorú nemáte záujem.

17

18


Download ppt " Web – World Wide Web – „celosvetová sieť“ – je hypertextový internetový informačný systém  Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou."

Similar presentations


Ads by Google