Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Treba nám rasistov ? Nasledujúce fotografie boli vyhotovené nedávno v Londýne počas manifestácie moslimskej komunity „Náboženstvom k mieru“. Aby nikto.

Similar presentations


Presentation on theme: "Treba nám rasistov ? Nasledujúce fotografie boli vyhotovené nedávno v Londýne počas manifestácie moslimskej komunity „Náboženstvom k mieru“. Aby nikto."— Presentation transcript:

1 Treba nám rasistov ? Nasledujúce fotografie boli vyhotovené nedávno v Londýne počas manifestácie moslimskej komunity „Náboženstvom k mieru“. Aby nikto nebol urazený, neboli publikované ani v tlači ani v televízii

2 Na transparentoch je písané: Zabite všetkých, ktorí urážajú islam, Európa budete platiť, Už to začalo, vaše vyhladenie je na programe...

3 Sťať všetkých ktorí urážajú islam

4 Európa je rakovina, islam je odpoveďou. Vyhladiť tých ktorí idú proti islamu !

5 Islam bude vládnuť svetu

6 Sloboda choď k čertu

7 Európa zober si poučenie z 11. septembra

8 Európa budeš platiť. Váš 11. september je už na ceste !

9 Pripravte sa na skutočný holokaust !

10 A teraz počkať... necháme ich takto manifestovať v našich krajinách? Umožniť by sme im mali len pokojné stretnutia, ak sa k nim rozhodnú

11 Otvorte oči, začnite komentovať, diskutujte, mailujte. Pod zámienkou demokracie sa nechávame šialene, fanaticky a nebezpečne kolonizovať. Medzi nami, urážajú oni nás, keď vyžadujú páliť naše kostoly a nasledovať ich pravidlá. Budú nás urážať aj naďalej, nedržia sa nášho spôsobu života, vyhlasujú nosenie závojov a správať sa tak, ako chcú oni. Ako dlho budeme všetky tie veci znášať? Ako dlho budeme predstierať že to nevidíme, že nevieme nič o tom čo sa deje? Aká bude budúcnosť našich detí?

12 Neodstraňujte túto správu, nasledujte nás. Uvedomte si realitu, už je čas.. ALEBO SI TO NEMYSLÍTE ? Z francúzčiny voľne preložil Pager


Download ppt "Treba nám rasistov ? Nasledujúce fotografie boli vyhotovené nedávno v Londýne počas manifestácie moslimskej komunity „Náboženstvom k mieru“. Aby nikto."

Similar presentations


Ads by Google