Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok o krok ďalej.

Similar presentations


Presentation on theme: "N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok o krok ďalej."— Presentation transcript:

1 N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok o krok ďalej

2 Úvod Kto som:Nadežda Andrejčíková Kde pracujem:spoločnosť Cosmotron Slovakia&Bohemia Čo robíme:IS pre pamäťové inštitúcie Prečo som tu:Čo je nové v projekte webu českých pamiatok

3 O čom budeme hovoriť na čo nadväzujeme čo sme upravili a doplnili ďalšie plány

4 História projektu na začiatku roku 2006 sme nadviazali spoluprácu a ponúkli priestor pre prezentáciu dát o pamiatkach na území ČR cieľom bolo vytvoriť www stránky s informáciami o pamiatkach ako riešenie bolo zvolené prispôsobenie www katalógu informačného systému Advanced Rapid Library

5 Východisko ku koncu roka 2006 kompletná konverzia a transformácia dát do IS aRL funkčné www stránky (online katalóg) pripravené na pripomienkovanie návrh nového dizajnu www stránok návrh úpravy dát smerom s objektovému prístupu

6 Čo pribudlo typ záznamupočettyp záznamupočet pamiatky37geografické mená165 - zámok11- obce, mestá125 - hrad3- okresy22 - pevnosť19- kraje18 - feudálne sídlo2termíny17 - hrádok2- kľúčové slová17 osoby48zoznamy obrázkov196 rody2zoznamy literatúry582

7 Súčasný stav typ záznamupočettyp záznamupočet pamiatky6493geografické mená1440 - zámok2104- obce, mestá1314 - hrad740- okresy101 - pevnosť3173- kraje19 - feudálne sídlo111- štáty a iné6 - palác157termíny86 - letohrádok74- kľúčové slová65 - hradisko4- stav pamiatky5 - hrádok129- typ pamiatky6 osoby289- prístupnosť3 rody220zoznamy obrázkov860 kalendár366zoznamy literatúry1952

8 Čo sa zmenilo? zmenil sa prakticky každý jeden záznam (spolu ich je 11506) skúšobne bol spracovaný rod Parishov – cieľom je spracovať rody súvisiace s pamiatkami do čo najväčších podrobností vrátane vzťahov medzi jednotlivými členmi doplnené boli nové obrázky (cca 1200 obrázkov k pamiatkam a geografickým menám) a vyriešené bolo zobrazovanie autorov a zdroja obrázku

9 Čo sa zmenilo? koncept záznamov historických osôb a štátnikov bol doplnený o obrázky a odkazy na literatúru a kompletný odkazový aparát upravené boli geografické mená – doplnený bol kompletný odkazový aparát k pamiatkam bola doplnená literatúra (použitú literatúru majú zapísanú skoro všetky záznamy pamiatok) doplnené boli kľúčové slová k pamiatkam aj geografickým autoritám a tiež boli záznamy kľúčových slov obohatené o vysvetlivky termínov

10 Aké sme mali plány – nový web

11 Nový návrh stránok „v akcii“ do konca roka bude spustená skúšobná prevádzka nových stránok teraz sú stránky pripravené na pripomienkovanie

12 Nový návrh stránok „v akcii“ prepojenie pamiatok s rodmi a členmi rodov

13 Ďalšie plány prepojiť literatúru na katalógy knižníc prepojiť záznamy pamiatok s mapovým serverom doplniť literatúru získanú na základe spolupráce s Národním památkovým ústavem ďalej pracovať s databázou, s cieľom vytvoriť mapovanie na ISO21127 (CIDOC CRM) Spolupráca a zdieľanie dát s inštitúciami a organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti

14 Čas pre Vaše otázky ?

15 Ďakujeme za pozornosť Nadežda Andrejčíková Cosmotron Bohemia, s.r.o. andrejcikova@cosmotron.cz Josef M. Šafránek jm.s@seznam.cz


Download ppt "N. Andrejčíková, J. M. Šafránek, J. Šubová Projekt webu českých pamiatok o krok ďalej."

Similar presentations


Ads by Google