Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

kliknutim ďalej  Čo chceš robiť?  Dokumenty falšovať  Pozerať porňáš  Kamoša hľadať  Hrať sa  Zasranú bedňu vypnúť  Žváro dofajčiť k Zvoliť Mečiara.

Similar presentations


Presentation on theme: "kliknutim ďalej  Čo chceš robiť?  Dokumenty falšovať  Pozerať porňáš  Kamoša hľadať  Hrať sa  Zasranú bedňu vypnúť  Žváro dofajčiť k Zvoliť Mečiara."— Presentation transcript:

1

2 kliknutim ďalej

3  Čo chceš robiť?  Dokumenty falšovať  Pozerať porňáš  Kamoša hľadať  Hrať sa  Zasranú bedňu vypnúť  Žváro dofajčiť k Zvoliť Mečiara  Pivo popijáť  Šéfa stĺcť  Ísť si zalyžovať  Obedňajšiu prestávku  Niekomu vynadať  Starú ženskú sekírovať kliknutim ďalej

4 FATAL ERROR Pécečko je v riti Musíš ho znovu nakopnúť, alebo pobúchať po monitore No jasne kliknutim ďalej

5 Nič nerob! Ty somár!! Ach, začni všetko od začiatku. Jasné kliknutim ďalej

6 Písací program Winwörd.äxe Schärwärwersion 3.elf718.jg Všetky práva vyhradené…ach, veď poznáš tie somariny Sériové cislo:4711-08/15 kliknutim ďalej

7 Dnes sa naučýte nový program na písanie naučíte sa píše, a nie naučýte! Uz ma sereš, si sprostý, či čo?! S automatikou opravovania chýb myšacie kliknutie ulozit neulozit kopírovat a potom zmazať len nakuknúť odpisať

8 Nechceš sa trochu pohrať? No jasnačka -No uz klikaj tou myšou

9 Takže, ide sa na vec! Heej, tam je mína, ty blbec! myšaci klik

10 Veď som ti to hneď hovoril! klikny už tou myšou

11 No čo je, chceš si kuknúť obrázok známej porno- hviezdy? No jasnačka, ale už aj!

12 Klikni myšou Ale jasnačka Ešte jednu?

13 Klikaj už!!

14 No a už už je to zase tu! - Fatal Error Pomaly začínam uvažovať: Si tak blbý, alebo to len hráš? Musiš znovu naštartovať alebo monitor poklepať. Ahaa, jasne. Myšaci krok, teda klik

15 Skončíme tu hovadinu - alebo?!

16 Teraz môžeš pécečko vypnúť!

17 No poďme - VYPÍNAJ! Prosím „Shift“ + „Pos 1“ zatlačiť a čakať ! Môžeš čakať, až ščernáš -- už nič nebude!


Download ppt "kliknutim ďalej  Čo chceš robiť?  Dokumenty falšovať  Pozerať porňáš  Kamoša hľadať  Hrať sa  Zasranú bedňu vypnúť  Žváro dofajčiť k Zvoliť Mečiara."

Similar presentations


Ads by Google