Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Součástí této prezentace bude pravděpodobně diskuse, jejíž výsledkem budou akce. Pomocí aplikace PowerPoint lze navržené akce zaznamenávat v průběhu prezentace.

Similar presentations


Presentation on theme: "Součástí této prezentace bude pravděpodobně diskuse, jejíž výsledkem budou akce. Pomocí aplikace PowerPoint lze navržené akce zaznamenávat v průběhu prezentace."— Presentation transcript:

1 Součástí této prezentace bude pravděpodobně diskuse, jejíž výsledkem budou akce. Pomocí aplikace PowerPoint lze navržené akce zaznamenávat v průběhu prezentace. V zobrazení Prezentace klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Poznámky lektora. Vyberte kartu Akce. Zapisujte průběžně akce. Klepnutím na tlačítko OK toto pole zmizí. Tak bude na konci prezentace automaticky vytvořen snímek Akce, který bude obsahovat vaše poznámky. Severná Afrika Marek Jakab 2.E

2 Egypt -- v Unesco: - Abu Simbel - Théby

3 Počet obyvateľov a hustota (s inými vstupnými údajmi ako v hornej tabuľke): 1998: 64,2 mil.; 59 obyvateľov/km 2 2000: 65,6 mil.; 65,7 obyvateľov/km 2 Ročný prírastok obyvateľstva: 1980–1992: 2,4 % 1992–2000: 1,7 % Stredná dĺžka života: Muži: 64 rokov, svetový priemer totožný Ženy: 67 rokov, svetový priemer 68 rokov Veková pyramída: Predproduktívny 0–14 rokov: 39 % Produktívny 15–60 rokov: 54,4 % Poproduktívny nad 60 rokov: 6,6 % Dosiahnuté stupne vývoja: Urbanizácia: 45 % Gramotnosť: 51 % Náboženstvá: sunnitskí moslimovia: 90 % kresťania: 10 % Etnické zloženie: arabizovaní Hamiti: 99,8 % menšiny: Beduíni, Núbijci, Berberi, Sudánci Jazyky: arabčina (úradný) angličtina francúzština

4 Alžírsko -- v Unesco: - Kal ʼ a Baní Hammán - Timkád

5

6 Líbya -- v Unesco: Kyréna Tadrárt

7

8 Maroko -- v Unesco: - Volubilis - As-Suwajra

9

10 Mauritánia -- v Unesco: Národný park Banc d'Arguin - Ouadane, Chinguetti, Tichitt a Oualata

11

12 Sudán -- v Unesco: Džabal Barkal Monroea

13

14 Tunisko -- v Unesco: Amfiteáter v Al-Džamm Dougga Národný park Al-Aškal

15

16 Ďakujem za pozornosť


Download ppt "Součástí této prezentace bude pravděpodobně diskuse, jejíž výsledkem budou akce. Pomocí aplikace PowerPoint lze navržené akce zaznamenávat v průběhu prezentace."

Similar presentations


Ads by Google