Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Obsah eseje Opis projektu História spoločnosti SlideShare, Inc. Funkcie a možnosti systému SlideShare.net Obsahová časť Porovnanie s konkurenciou Vlastné.

Similar presentations


Presentation on theme: "Obsah eseje Opis projektu História spoločnosti SlideShare, Inc. Funkcie a možnosti systému SlideShare.net Obsahová časť Porovnanie s konkurenciou Vlastné."— Presentation transcript:

1

2 Obsah eseje Opis projektu História spoločnosti SlideShare, Inc. Funkcie a možnosti systému SlideShare.net Obsahová časť Porovnanie s konkurenciou Vlastné zhodnotenie projektu strana 2MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

3 Opis projektu SlideShare.net je: server pre ukladanie a zdieľanie prezentácií zdrojom vedomostí priestor pre kreatívnych ľudí svetovo najväčšou komunitou strana 3MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

4 História SlideShare, Inc. http://www.slideshare.net/ založenie spoločnosti v roku 2007 sídlom v San Francisco, Kalifornia(USA) a v meste Nové Dillí (India) zakladateľmi sú Rashmi Sinha, Jonathan Boutelle a Amit Ranjan viac než 300 tisíc prezentácií zo 165 krajín, vo viac ako 55 jazykoch strana 4MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

5 Funkcie a možnosti systému Podmienky využívania služieb: Registrácia – login(užívateľské meno), heslo, e-mail adresa Upload: prezentácie - ppt, pps & pot(PowerPoint), pdf, odp(OpenOffice) dokumenty - doc, rtf(MSOf.), odt(OpenOffice) & pdf tabuľkové procesory – xls(MSOf.) & ods(OpenOffice) strana 5MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

6 Funkcie a možnosti systému Pridanie metadát súboru: Title (Názov) Tags (Kľúčové slová) Category (Kategória) Privacy (Práva užívania) Description (Popis) strana 6MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

7 Obsahová štruktúra HOME BROWSE MY SLIDESPACE UPLOAD COMMUNITY WIDGETS strana 7MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

8 Ukážka - HOME strana 8MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

9 Ukážka BROWSE strana 9MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

10 Ukážka MY SLIDESPACE strana 10MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

11 Ukážka UPLOAD strana 11MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

12 Ukážka COMMUNITY strana 12MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

13 Ukážka WIDGETS strana 13MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

14 Top prezentácia strana 14MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

15 Top prezentácia strana 15MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

16 Top prezentácia strana 16MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

17 Top prezentácia strana 17MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

18 Top prezentácia strana 18MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

19 Top prezentácia strana 19MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

20 Konkurencia Google documents Zoho show Podobné rysy: ukladanie prezentácií zdieľanie vytváranie všetko je free (zadarmo) Prečo vlastne SlideShare? veľká komunita ľudí strana 20MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

21 Aktuálne novinky vylepšený dizajn stránky vylepšené menu zvýraznenie vyhľadávačov pridanie zvukovej stopy pridanie „výberu kategórie“ na prednú stránku vylepšenie prehrávača prezentácií „autoplay“ rôzne menšie vylepšenia tím od SlideShare.net neustále reaguje na požiadavky komunity strana 21MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

22 Vlastný pohľad Pozitíva: jednoduchosť prepracovaná komunita veľký priestor Negatíva: lokalizácia pre viacej jazykov zobrazovanie stránky strana 22MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny

23 ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ MU Fakulta informatiky Mário Rybár PV070 Digitální knihovny


Download ppt "Obsah eseje Opis projektu História spoločnosti SlideShare, Inc. Funkcie a možnosti systému SlideShare.net Obsahová časť Porovnanie s konkurenciou Vlastné."

Similar presentations


Ads by Google