Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

When you walk through a storm through a storm hold your head up high Als je loopt door een storm hou je hoofd omhoog.

Similar presentations


Presentation on theme: "When you walk through a storm through a storm hold your head up high Als je loopt door een storm hou je hoofd omhoog."— Presentation transcript:

1

2

3 When you walk through a storm through a storm hold your head up high Als je loopt door een storm hou je hoofd omhoog

4 And don’t be afraid of the dark of the dark En wees niet bang van het donker

5 At the end of a storm Aan het einde van de storm

6 There’s a golden skyIs er een gouden lucht

7 And the sweet silver song of a lark En het zoete zilveren liedje van de leeuwerik

8 Walk on through the windLoop door door de wind

9 Walk on through the rainLoop door door de regen

10 Though your dreams be tossed and blown Ondanks dat er met je dromen gegooid word en weggeblazen

11 Walk on walk on with hope in your heart Loop door loop door met hoop in je hart

12 And you’ll never walk alone En je zult nooit alleen lopen you’ll never walk alone je zult nooit alleen lopen

13 walk on ooo-on with hope in your hearts loop door ooo-or met hoop in jullie harten Loop door Walk on

14 And you’ll never walk aloneEn je zult nooit alleen lopen

15 Je zult nooit alleen lopenYou’ll never walk alone

16


Download ppt "When you walk through a storm through a storm hold your head up high Als je loopt door een storm hou je hoofd omhoog."

Similar presentations


Ads by Google