Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vraagzinnen met to be en can maak je door de eerste woorden van de de zin om te draaien: Bij to be (am/are/is): My mother is at home. Is my mother at home?

Similar presentations


Presentation on theme: "Vraagzinnen met to be en can maak je door de eerste woorden van de de zin om te draaien: Bij to be (am/are/is): My mother is at home. Is my mother at home?"— Presentation transcript:

1 Vraagzinnen met to be en can maak je door de eerste woorden van de de zin om te draaien: Bij to be (am/are/is): My mother is at home. Is my mother at home? Bij can: You can walk to school with me. Can you walk to school with me?

2 Bij de meeste andere werkwoorden zet je do of does aan het begin van de zin. I like swimming.Do you like swimming? You hate cats.Do you hate cats? He likes football.Does he like football? She walks to school.Does she walk to school? It eats dog food.Does it eat dog food? We play volleyball.Do we play volleyball? They wear jeans.Do they wear jeans?

3 Now, show what you know! (Maak vraagzinnen) 1 I can call you tonight. 2 You like dogs and cats. 3 He works at a school. 4 Lisa hates homework. 5 Pete is a large dog. 6 We can walk to school. 7 You love pizza. 8 My friends are cool.


Download ppt "Vraagzinnen met to be en can maak je door de eerste woorden van de de zin om te draaien: Bij to be (am/are/is): My mother is at home. Is my mother at home?"

Similar presentations


Ads by Google