Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Korte vragen (Question tags) Jij bent wel cool, toch? Zij is niet zo slim, he? Je bent niet boos, of wel? In het Engels doen we dit heel anders: Herhaal.

Similar presentations


Presentation on theme: "Korte vragen (Question tags) Jij bent wel cool, toch? Zij is niet zo slim, he? Je bent niet boos, of wel? In het Engels doen we dit heel anders: Herhaal."— Presentation transcript:

1 Korte vragen (Question tags) Jij bent wel cool, toch? Zij is niet zo slim, he? Je bent niet boos, of wel? In het Engels doen we dit heel anders: Herhaal werkwoord + “not” en het onderwerp (I/you/he/she/it/we/you/they) achter de komma. You are happy. Herhaal werkwoord + not (aren’t) + onderw. (you) You are happy, aren’t you? Susan is pretty, isn’t she? Onderwerpwerkwoordwerkwoord+n’tonderwerp

2 Korte vragen (Question tags) In tabelvorm: + (geen “NOT” in het begin)- (dan wel “NOT” aan het einde) Not-> …n’t You are smart,aren’t you? He is pretty,isn’t he? She is cute,isn’t she? It is over,isn’t it? We are happy,aren’t we? You are clever,aren’t you? They are confused,aren’t they?

3 Korte vragen (Question tags) NOT mag maar aan één kant van de komma staan. Bart is happy, isn’t he?Susan isn’t happy, is she? Als het onderwerp een naam is dan wordt het he/she/it. Bij meervoud (bijv: Tom and Jerry are enemies) krijg je:, aren’t they?

4 Korte vragen (Question Tags) 1.Michael Jackson is a good singer, ………….? 2.The Pussycat Dolls are a good group, ………….? 3.You are his sister, ………….? 4.Ben is in trouble, ………….? Let nu goed op: 5.Max and Roy aren’t brothers, ………….? 6.Bart isn’t welcome here, ………….? 7.Mary isn’t that crazy, ………….? Nu door elkaar: 8.Your parents are not angry, ………….? 9.Vikram is pretty cool ………….? 10. Maxwell is an alien, ………….? isn’t he? aren’t they? aren’t you? isn’t he? are they? is he? is she? are they? isn’t he?

5 Korte vragen (Question Tags) 1 uitzondering -> I am happy, aren’t I? + hier staat geen “not” - Hier dus wel! - Hier staat wel “not” + Hier dus niet!! I am happy,Aren’t I?I’m not happy,Am I? You are pretty,aren’t you?You aren’t sad,are you? He is safe,isn’t he?He isn’t crazy,is he? She is out,isn’t she?She isn’t gone,is she? It is gone,isn’t it?It isn’t over,is it? We are funny,aren’t we?We aren’t safe,are we? You are smart,aren’t you?You aren’t funny,are you? They are smiling,aren’t they?They aren’t cute,are they?


Download ppt "Korte vragen (Question tags) Jij bent wel cool, toch? Zij is niet zo slim, he? Je bent niet boos, of wel? In het Engels doen we dit heel anders: Herhaal."

Similar presentations


Ads by Google