Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

All Right! 1thv Unit 4 grammar 4.2. Hoe zet je in het Engels een woord in het meervoud?

Similar presentations


Presentation on theme: "All Right! 1thv Unit 4 grammar 4.2. Hoe zet je in het Engels een woord in het meervoud?"— Presentation transcript:

1 All Right! 1thv Unit 4 grammar 4.2

2 Hoe zet je in het Engels een woord in het meervoud?

3 Very good! Je schrijft een -s achter het woord. Bijv.: ◦one girl - two girls ◦one boy- two boys ◦one photo- two photos ◦one car- two cars ◦one dog- two dogs ◦one teacher- two teachers ◦etc!

4 Hoe doe je dat dan met woorden die al op een -s klank eindigen?

5 Very good! one kiss - two kisses one bus- two buses one watch- two watches Dus als een woord al op een -s klank eindigt: woord+es

6 En wat gebeurt er met woorden die op een -y eindigen?

7 Yes, you're right! one baby - two babies one lady- two ladies en ook: one story- two stories one lorry- two lorries etc. let op: boy wordt boys (y met een j-klank)

8 En de uitzonderingen... one man - two men one woman- two women one child- two children one tooth- two teeth

9 Any questions?


Download ppt "All Right! 1thv Unit 4 grammar 4.2. Hoe zet je in het Engels een woord in het meervoud?"

Similar presentations


Ads by Google