Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Leven is …. Life is …. La vie est … Dank voor de vertaling Musik: Bette Midler ~ From a distance Rietepetiet.

Similar presentations


Presentation on theme: "Leven is …. Life is …. La vie est … Dank voor de vertaling Musik: Bette Midler ~ From a distance Rietepetiet."— Presentation transcript:

1

2 Leven is …. Life is …. La vie est … Dank voor de vertaling Musik: Bette Midler ~ From a distance Rietepetiet

3 Het leven is een uitdaging …. ga het aan The life is a challenge…. meet her La vie est un défi …….reléve - le

4 Het leven is een geschenk ….neem het aan The life is a gift…. accepts itLa vie est un cadeau..... accepte - la

5 Het leven is een avontuur …..ondek het La vie est une aventure..... ose - laThe life is an adventure…. dares it

6 Het leven is een kwelling …….. overwin het The life is grief........ overcomes it La vie est une peine........ surmonte - la

7 Het leven is een tragedie.....vecht er tegen La vie est une tragédie..... combats - laThe life is a tragedy…. advances toward it

8 Het leven is een plicht......vervul het The life is an obligation…. fulfills itLa vie est un devoir..... accomplis - le

9 Het leven is een spel......neem er deel aan La vie est un jeu…. prends-y -part The life is a play…. take part you in it

10 Het leven is een geheim …. ontsluier het The life is a secret…. air itLa vie est un secret….révéle - le

11 Het leven is een lied….. zing het La vie est une chanson…. chante - la The life is a song…. sing it

12 Het leven is een gelegenheid …… grijp het The life is an opportunity...... seizes it La vie est une chance...... saisis -la

13 Het leven is een reis....maak het mee tot het einde La vie est un voyage..... vas jusqu´au boutThe life is a journey…. makes it up to end

14 Het leven is een beloften.......hou het The life is a promise…. hold it La vie est une promesse…. tiens - la

15 Het leven is schoonheid....prijs het The life is beauty…. praise itLa vie est une beauté…. admire - la

16 Het leven is een kamp.....neem je plaats in The life is a fight….place you to itLa vie est un combat….affronte - le

17 Het leven is een raadsel....los het op La vie est un mystère…. résous-leThe life is a mystery…. solve it Rietepetiet Dit is een pps van een vriend(in) … voor jou !! xxx


Download ppt "Leven is …. Life is …. La vie est … Dank voor de vertaling Musik: Bette Midler ~ From a distance Rietepetiet."

Similar presentations


Ads by Google