Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adverbs of Frequency (Bijwoorden van tijd).  Een “adverb of frequency” geeft aan hoe vaak iets gebeurd.  Always, usually, never, often, sometimes, occasionally,

Similar presentations


Presentation on theme: "Adverbs of Frequency (Bijwoorden van tijd).  Een “adverb of frequency” geeft aan hoe vaak iets gebeurd.  Always, usually, never, often, sometimes, occasionally,"— Presentation transcript:

1 Adverbs of Frequency (Bijwoorden van tijd)

2  Een “adverb of frequency” geeft aan hoe vaak iets gebeurd.  Always, usually, never, often, sometimes, occasionally, normally, regularly, rarely, seldom, hardly ever, etc.

3  Dit type “adverb” staat vaak voor het hoofdwerkwoord. Het zegt ook wat over dat werkwoord.  My dad usually reads the newspaper on Sunday.  They often drive to the cinema.

4  Als er een vorm van “to be” in de zin staat dan staat de “adverb” hier achter.  It isn’t always sunny in California.  You’re never late.  Maybe she’s just ill today.


Download ppt "Adverbs of Frequency (Bijwoorden van tijd).  Een “adverb of frequency” geeft aan hoe vaak iets gebeurd.  Always, usually, never, often, sometimes, occasionally,"

Similar presentations


Ads by Google