Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 1/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 1/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 1/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 1. Holy, holy, holy, Lord God Almighty Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig Early in the morning My song shall rise to Thee Vroeg in de morgen zal mijn lied oprijzen tot U

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 2/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 1. Holy, holy, holy, Merciful and mighty Heilig, heilig, heilig, genadig en machtig God in three persons, Blessed Trinity Drieënig God, gezegende Drieëenheid

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 3/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 2. Holy, holy, holy, All the saints adore Thee Heilig, heilig, heilig, alle heiligen vereren U Casting down their golden crowns En leggen hun gouden kronen neer Around the glassy sea Langs de glazen zee

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 4/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 2. Cherubim and seraphim Falling down beforeThee Cherubijnen en serafims vallen neer voor U Which wert and art And evermore shall be Die was en is en altijd zijn zal

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 5/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 3. Holy, holy, holy Though the darkness hide Thee Heilig, hoewel de duisternis U verbergt Though the eyes of sinful men Thy glory may not see Hoewel door de ogen van zondige mensen Uw glorie niet gezien wordt

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 6/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 3. Only Thou art holy There is none beside Thee Alleen U bent heilig, er is niemand naast U Perfect in power, love and purity Volmaakt in kracht, liefde en zuiverheid

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 7/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 4. Holy, holy, holy, Lord God Almighty Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig All Thy work shall praise Thy Name Al Uw werken zullen Uw Naam prijzen In earth, sky and sea Op aarde, in de lucht en de zee

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 8/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald Heber & John B. Dykes) 4. Holy, holy, holy, Merciful and mighty Heilig, heilig, heilig, genadig en machtig God in three persons, Blessed Trinity Drieënig God, gezegende Drieëenheid


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1948, Arr. ©1995 Mercy/Vineyard Publishing 1/8 HOLY, HOLY, HOLY (EARLY IN THE MORNING) (Reginald."

Similar presentations


Ads by Google