Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

The 10 Commandments of the native americans Tony en Katrien.

Similar presentations


Presentation on theme: "The 10 Commandments of the native americans Tony en Katrien."— Presentation transcript:

1

2 The 10 Commandments of the native americans Tony en Katrien

3 THE EARTH IS OUR MOTHER, CARE FOR HER De AARDE IS ONZE MOEDER, ZORG VOOR HAAR

4 HONOR ALL YOUR RELATIONS EER AL UW RELATIES

5 OPEN YOUR HART AND SOUL TO THE GREAT SPIRIT OPEN JE HART EN ZIEL VOOR DE GROTE GEEST

6 ALL LIFE IS SACRED; TREAD ALL BEINGS WITH RESPECT AL HET LEVEN IS HEILIG; BEHANDEL IEDER MET RESPECT

7 TAKE FROM THE EARTH WHAT' IS NEEDED AND NOTHING MORE NEEM VAN DE AARDE WAT JE NODIG HEBT EN NIETS MEER

8 DO WHAT NEEDS TO BE DONE FOR THE GOOD OF ALL DOE WAT GEDAAN MOET WORDEN VOOR HET WELZIJN VAN IEDEREEN

9 GIVE CONSTANT THANKS TO THE GREAT SPIRIT FOR EACH NEW DAY WEES DE GROTE GEEST STEEDS DANKBAAR VOOR IEDERE NIEUWE DAG

10 SPEAK THE TRUTH; BUT ONLY OF THE GOODS IN OTHERS SPREEK DE WAARHEID; MAAR ALLEEN IN HET POSITIEVE NAAR ANDEREN

11 FOLLOW THE RYTHMS OF NATURE: RISE AND RETIRE WITH THE SUN VOLG HET RITME VAN DE NATUUR EN STA OP EN GA SLAPEN MET DE ZON

12 ENJOY LIFE'S JOURNEY, BUT LEAVE NO TRACKS GENIET VAN DE REIS VAN HET LEVEN, MAAR LAAT GEEN SPOREN NA

13 Met liefs Tony en Katrien


Download ppt "The 10 Commandments of the native americans Tony en Katrien."

Similar presentations


Ads by Google