Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

You’ll Never Walk Alone ! Gerry and the Pacemakers

Similar presentations


Presentation on theme: "You’ll Never Walk Alone ! Gerry and the Pacemakers"— Presentation transcript:

1 You’ll Never Walk Alone ! Gerry and the Pacemakers
Muziek begint op de eerste dia ! Psp & Pps Lydieke !! 3/04/2017

2 Als door hou When you walk, Through a storm, Je loopt, een storm, Hold
je hoofd omhoog, Hold your head, up high,

3 And don’t, En wees niet bang van het donker, be afraid, of the Dark,

4 At the end Want aan het einde van de storm, is een gouden lucht, Of the storm, Is a golden Sky,

5 e q q n En het zoete zilveren liedje, van de leeuwerik, And the sweet
Silver song, q e e q q n Of the Lark,

6 Walk on, trough the Wind, Loop door, door de wind, de regen, Walk on, trough the Rain,

7 Though your dreams, Ondanks, Dat er met je dromen gegooid wordt en weggeblazen, be tossed, And blown,

8 Loop door, met hoop in je hart, Walk on, Walk on, With hope In your Heart,

9 And you’ll never walk alone, En je zult nooit alleen lopen,

10 You’ll never walk En je zult nooit alleen lopen, alone,

11 Loop door, met hoop in jullie harten, Walk on, Walk on, With hope, In your hearts,

12 Je zult nooit alleen lopen, You ‘ll never walk Alone, Je zult nooit
Psp & Pps Lydieke !!


Download ppt "You’ll Never Walk Alone ! Gerry and the Pacemakers"

Similar presentations


Ads by Google