Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

You’ll Never Walk Alone ! Psp & Pps Lydieke !! 1/07/2014 Gerry and the Pacemakers Muziek begint op de eerste dia !

Similar presentations


Presentation on theme: "You’ll Never Walk Alone ! Psp & Pps Lydieke !! 1/07/2014 Gerry and the Pacemakers Muziek begint op de eerste dia !"— Presentation transcript:

1

2 You’ll Never Walk Alone ! Psp & Pps Lydieke !! 1/07/2014 Gerry and the Pacemakers Muziek begint op de eerste dia !

3 When you walk, Through a storm, Hold your head, Als Je loopt, door een storm, hou je hoofd omhoog, up high,

4 And don’t, of the Dark, be afraid, En wees niet bang van het donker,

5 At the end Of the storm, Is a golden Sky, Want aan het einde van de storm, is een gouden lucht,

6 And the sweet Silver song, Of the Lark, En het zoete zilveren liedje, van de leeuwerik, e e n q q q

7 Walk on, trough the Wind, Walk on, trough the Rain, Loop door, door de wind, Loop door, door de regen,

8 Though your dreams, be tossed, And blown, Ondanks, Dat er met je dromen gegooid wordt en weggeblazen,

9 Walk on, Walk on, With hope Loop door, Loop door, met hoop in je hart, In your Heart,

10 And you’ll never walk alone, En je zult nooit alleen lopen,

11 You’ll never walk alone, En je zult nooit alleen lopen,

12 Walk on, Walk on, With hope, In your hearts, Loop door, met hoop in jullie harten,

13 You ‘ll never walk Alone, You’ll never walk Alone ! Je zult nooit alleen lopen, Je zult nooit alleen Lopen ! Psp & Pps Lydieke !!


Download ppt "You’ll Never Walk Alone ! Psp & Pps Lydieke !! 1/07/2014 Gerry and the Pacemakers Muziek begint op de eerste dia !"

Similar presentations


Ads by Google