Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Onderwerpen voor vandaag

Similar presentations


Presentation on theme: "Onderwerpen voor vandaag"— Presentation transcript:

1 Onderwerpen voor vandaag
Piep Muziek (noten) 3 opdrachten Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

2 Noot of rust met een punt er achter: 50% langer
Hoogte en duur Noot of rust met een punt er achter: 50% langer Hogeschool Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

3 plaats  nootnaam f5 e5 d5 c5 b4 a4 g4 f4 e4
Hogeschool Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

4 nootnaam  frequentie Hogeschool Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

5 C4 – 1/8 E4 – 1/8 G4 – 3/16 Stilte – 1/16 F4 – 1/16 ...
Hogeschool Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

6 Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

7 Pin I/O #define LSP_PIN 8 ARK_GPIO_direction( LSP_PIN, ARK_GPIO_OUTPUT ); ARK_GPIO_write( LSP_PIN, <value> ); ARK_wait_us( <microseconds> ); Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

8 Schrijf de C de functies void LspInit( void )
void LspSet( unsigned char x ) void LspBeep( int period_us, int cycles ) Test deze functies door programma te schrijven dat een piep laat horen van 1 seconde met een frequentie van 440 Hz (dat is de noot A4). Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

9 void Play( float Frequency, int Milliseconds )
Schrijf de C functie void Play( float Frequency, int Milliseconds ) Een frequentie < 1.0 moet geinterpreteerd worden als een stille delay. Play roept natuurlijk LspBeep aan, maar moet wel wat rekenen met de parameters. De file melody.h bevat een reeks aanroepen van de Play() functie. Gebruik dit als test. Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

10 Implementeer de eerste paar maten van Jingle Bells
Implementeer de eerste paar maten van Jingle Bells. Maak gebruik van #define statements, zodat de frequentie van iedere noot maar op 1 plek in je programma voorkomt. Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology


Download ppt "Onderwerpen voor vandaag"

Similar presentations


Ads by Google