Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ivan Szedo’s third photo exhibition opens at 05.Oct.2012 in the Budapest Art Centre. Pictures that are exhibited are on :

Similar presentations


Presentation on theme: "Ivan Szedo’s third photo exhibition opens at 05.Oct.2012 in the Budapest Art Centre. Pictures that are exhibited are on :"— Presentation transcript:

1

2 Ivan Szedo’s third photo exhibition opens at 05.Oct.2012 in the Budapest Art Centre. Pictures that are exhibited are on : http://www.qsl.net/hg5acx/BMK_2012/BMK_2012.htmhttp://www.qsl.net/hg5acx/BMK_2012/BMK_2012.htm“ Ivan Szedo opent zijn derde fototentoonstelling op 05 october 2012 in het Kunstcentrum van Budapest. Beelden die worden getoond zijn op : http://www.qsl.net/hg5acx/BMK_2012/BMK_2012.htmhttp://www.qsl.net/hg5acx/BMK_2012/BMK_2012.htm" Click on a small picture and the bigger version will appear for 5 sec. Klik op een klein beeld en de grote versie zal voor 5 sec verschijnen STOP

3 Ivan will open his photo exhibition at 05. Oct. 2012. in the Budapest Art Centre (Etele st.55). Ivan opent zijn fototentoonstelling op 05 october 2012 in het Kunstcentrum van Budapest (Etelestraat 55) You can see more pictures on : Je kan meer beelden zien op: http://www.qsl.net/hg5acx/BMK_2012/BMK_2012.htm


Download ppt "Ivan Szedo’s third photo exhibition opens at 05.Oct.2012 in the Budapest Art Centre. Pictures that are exhibited are on :"

Similar presentations


Ads by Google