Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 Click Klik.

Similar presentations


Presentation on theme: "Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 Click Klik."— Presentation transcript:

1

2 Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 Click Klik

3 Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Hail Mary, Full of Grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of death. Amen. STOP

4 E-mail More Meer If you want to send me an e-mail >> Als je mij een e-mail wil zenden >> If you want more of my presentations >> Als je meer presentaties wil zien >> STOP


Download ppt "Wednesday, 01 April 2015 woensdag 1 april 2015 Click Klik."

Similar presentations


Ads by Google