Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT MUSIC: SAMMI SMITH.

Similar presentations


Presentation on theme: "HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT MUSIC: SAMMI SMITH."— Presentation transcript:

1

2 HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT MUSIC: SAMMI SMITH

3 TAKE THE RIBBON FROM MY HAIR SHAKE IT LOOSE, AND LET IT FALL LAY IT SOFT AGAINST YOUR SKIN LIKE THE SHADOW ON THE WALL TAKE THE RIBBON FROM MY HAIR SHAKE IT LOOSE, AND LET IT FALL LAY IT SOFT AGAINST YOUR SKIN LIKE THE SHADOW ON THE WALL Neem het lint van mijn haar Schud los het en laat het vallen Leg het ' zacht tegen je huid Als de schaduw op de muur

4 COME AND LAY DOWN BY MY SIDE TILL THE EARLY MORNING LIGHT ALL I’M TAKING IS YOUR TIME HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT Kom naast mij liggen Tot het vroege morgen licht Alles wat ik wil is je tijd Help me de nacht door te komen

5 I DON’T CARE WHAT’S RIGHT OR WRONG I WON’T TRY TO UNDERSTAND LET THE DEVIL TAKES TOMORROW ’CAUSE TONIGHT I NEED A FRIEND HET MAAKT MIJ NIET UIT WAT GOED OF FOUT IS En ik zal proberen het niet te begrijpen Laat de duivel morgen nemen Omdat ik vanavond een vriend nodig heb

6 YESTERDAY IS DEAD AND GONE AND TOMORROW OUT OF SIGHT AND IT’S SAD TO BE ALONE HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT Gisteren is dood en weg En morgen is er niet meer En het is droevig alleen te zijn Help me de nacht door te komen

7 AND IT’S SAD TO BE ALONE HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT En het is droevig alleen te zijn Help me de nacht door te komen

8 I DON’T WANT TO BE ALONE HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT Ik wil niet alleen zijn Help me de nacht door te komen


Download ppt "HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT MUSIC: SAMMI SMITH."

Similar presentations


Ads by Google