Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Penyembahan adalan tujuan hidup kita 1. Penyembahan adalah tujuan hidup kita Kita dicipta untuk menyembah Penyembahan adalah respons sepenuh hati kita.

Similar presentations


Presentation on theme: "Penyembahan adalan tujuan hidup kita 1. Penyembahan adalah tujuan hidup kita Kita dicipta untuk menyembah Penyembahan adalah respons sepenuh hati kita."— Presentation transcript:

1

2 Penyembahan adalan tujuan hidup kita

3 1. Penyembahan adalah tujuan hidup kita Kita dicipta untuk menyembah Penyembahan adalah respons sepenuh hati kita kepada Tuhan

4 Penyembahan ialah keutamaan kita

5 2. Penyembahan ialah keutamaan kita Penyembahan ialah respons kita terhadap apa yang kita paling hargai Penyembahan didahulukan, pelayanan dikemudiankan (Lukas 10:38-42) Perintah Besar sebelum Amanah Besar

6 Penyembahan adalah tentang hadirat Allah

7 3. Penyembahan adalah tentang hadirat Allah Penyembahan adalah tentang hubungan Penyembahan ditemukan dalam diri Kristus Penyembahan adalah satu hadiah Penyembahan mengubah kita

8 Langkah Seterusnya: Soalan untuk Diskusi 1. Aktiviti pembuka: Kongsi pengalaman penyembahan anda yang paling teruk. 2. Bagaimana anda menjugel keutamaan- keutamaan anda? 3. Bagaimana penyembahan telah mengubah anda?


Download ppt "Penyembahan adalan tujuan hidup kita 1. Penyembahan adalah tujuan hidup kita Kita dicipta untuk menyembah Penyembahan adalah respons sepenuh hati kita."

Similar presentations


Ads by Google