Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SELAMAT PAGI GOOD MORNING. LUKAS 16: 10-12 10. SESIAPA YANG SETIA DALAM PERKARA KECIL,AKAN SETIA JUGA DALAM PERKARA BESAR,TETAPI SESIAPA YANG TIDAK JUJUR.

Similar presentations


Presentation on theme: "SELAMAT PAGI GOOD MORNING. LUKAS 16: 10-12 10. SESIAPA YANG SETIA DALAM PERKARA KECIL,AKAN SETIA JUGA DALAM PERKARA BESAR,TETAPI SESIAPA YANG TIDAK JUJUR."— Presentation transcript:

1 SELAMAT PAGI GOOD MORNING

2 LUKAS 16: 10-12 10. SESIAPA YANG SETIA DALAM PERKARA KECIL,AKAN SETIA JUGA DALAM PERKARA BESAR,TETAPI SESIAPA YANG TIDAK JUJUR DALAM PERKARA KECIL,TIDAK AKAN JUJUR DALAM PERKARA BESAR. 11. JIKA KAMU TIDAK MENGGUNAKAN KEKAYAAN DUNIA INI DENGAN SETIA,BAGAIMANAKAH KAMU DAPAT MENGGUNAKAN KEKAYAAN SEJATI DENGAN BAIK. 12. JIKA KAMU TIDAK SETIA KEPADA MILIK ORANG LAIN,SIAPAKAH MAHU MEMBERI KAMU APA YANG MENJADI MILIK KAMU.

3 TEMA: SETIA DALAM PERKARA YANG KECIL

4 A. SEMUA PERKARA YANG BESAR BERMULA DARI YANG KECIL  AYAT 10. SESIAPA YANG SETIA DALAM PERKARA KECIL,AKAN SETIA JUGA DALAM PERKARA BESAR,TETAPI SESIAPA YANG TIDAK JUJUR DALAM PERKARA KECIL,TIDAK AKAN JUJUR DALAM PERKARA BESAR

5  Apa perkara yang kecil itu ?...... 1. Setia pada janji 2. Setia pada pasangan hidup 3. Setia pada komitmen diri 4. Setia pada tanggungjawab yang di berikan 5. Setia pada kesepekatan bersama 6. Setia pada persekutusan kecil 7. Setia pada persekutuan kecil

6  Apa sebab kita perlu setia dalam perkara kecil ?..........  ( INI AJARAN FIRMAN TUHAN ) Bila kita setia dalam perkara kecil automatik juga kita setia pada perkara yang besar Bila kita setia dalam perkara kecil automatik juga kita setia pada perkara yang besar Setia kerja yang kita mulakan dari yang kecil, pasti akan menjadi besar Setia kerja yang kita mulakan dari yang kecil, pasti akan menjadi besar Sakit,sukar untuk di mulakan, tapi janji Tuhan. Sakit,sukar untuk di mulakan, tapi janji Tuhan.

7 MAZMUR 126:5-6 5. ORANG-ORANG YANG MENABUR DENGAN MENCUCURKAN AIR MATA,AKAN MENUAI DENGAN BERSORAK-SORAI. 6. ORANG YANG BERJALAN MAJU DENGAN MENANGIS,SAMBIL MENABUR BENIH PASTI PULANG DENGAN SORAK-SORAI SAMBIL MEMBAWA BERKAS-BERKASNYA

8 Orang suka mula kerja terus besar,akhirnya akan menjadi kecil, kerana dasar kerja tidak kuat Orang suka mula kerja terus besar,akhirnya akan menjadi kecil, kerana dasar kerja tidak kuat Orang Tanya saya fendy berapa lama lagi kamu kerja di gerik ?.................. Orang Tanya saya fendy berapa lama lagi kamu kerja di gerik ?.................. Azme,Amat,Rohani- kami tamat belajar hanya dapat Sijil sahaja, penuntut lain tamat dapat Diploma. Azme,Amat,Rohani- kami tamat belajar hanya dapat Sijil sahaja, penuntut lain tamat dapat Diploma. Saya cakap dengan mereka saya tamatpun hanya dapat Sijil sahaja Saya cakap dengan mereka saya tamatpun hanya dapat Sijil sahaja Dasar kerja paster, Tuhan ingin lehat yang utama hati yang setia dalam panggilan Tuhan. Dasar kerja paster, Tuhan ingin lehat yang utama hati yang setia dalam panggilan Tuhan.

9 B. KUNCI UNTUK TETAP DI PERKAYAKAN TUHAN,MEMILIKI KEBAHAGIAN, HARTA BESAR DI SORGA  AYAT 11. JIKA KAMU TIDAK MENGGUNAKAN KEKAYAAN DUNIA DENGAN SETIA,BAGAIMANA KAMU DAPAT MENGGUNAKAN KEKAYAAN SEJATI DENGAN BAIK

10 AMSAL 28:20  20.ORANG JUJUR AKAN HIDUP BAHAGIA,TETAPI ORANG YANG HENDAK CEPAT KAYA,TIDAK AKAN TERLEPAS DARIPADA HUKUMAN

11  Kalau jujur mengunakan wang, untuk Tuhan dan keluarga, janji Tuhan ?......  ( KEBAHAGIAAN ) Apa punca ada kata cerai dalam keluarga ?........ Apa punca ada kata cerai dalam keluarga ?........ Apa punca keluarga tidak bahagia ?......... Apa punca keluarga tidak bahagia ?.........  ( TIDAK ADA KESETIAN,DAN KEJUJURAN DALAM DIRI )

12 AJAKAN  Penting kita tetap setia dalam perkara kecil kerana? 1. Semuah yang besar bermula dari yang kecil 2. Kunci untuk tetap di perkayakan Tuhan,keluarga bahagia,harta besar di sorga  ( SETIA DALAM HAL KECIL )


Download ppt "SELAMAT PAGI GOOD MORNING. LUKAS 16: 10-12 10. SESIAPA YANG SETIA DALAM PERKARA KECIL,AKAN SETIA JUGA DALAM PERKARA BESAR,TETAPI SESIAPA YANG TIDAK JUJUR."

Similar presentations


Ads by Google