Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim. PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS.

Similar presentations


Presentation on theme: "SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim. PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS."— Presentation transcript:

1 SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim

2 PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS

3 AKTIVITI (GERAKAN) MASA (TEMPOH WAKTU) KEPERCAYAAN (IBADAH)

4 LATIHAN BADANI (FIZIKAL) Kesihatan Tubuh Fizikal Pertandingan (Sukan) Ganjaran (Material) Kegunaan Terbatas IMAN (IBADAH) Kesihatan Kehidupan Rohani Hadapi Roh Jahat Ganjaran (Mahkota Kehidupan) Berguna Dalam Segala Hal & Mengandungi Janji (1 Timotius 4:8)

5 “LATIHAN BADANI TERBATAS GUNANYA, TETAPI IBADAH ITU BERGUNA DALAM SEGALA HAL, KARENA MENGANDUNGI JANJI, BAIK UNTUK HIDUP INI MAUPUN UNTUK HIDUP YANG AKAN DATANG.” 1 TIMOTIUS 4: 8

6 SOALAN 1.HAL APAKAH YANG PERLU DILATIH DALAM IBADAH? 2.APAKAH IBADAH ITU?

7 1.HAL APAKAH YANG PERLU DILATIH DALAM IBADAH? “LATIHLAH DIRIMU BERIBADAH” (1 TIMOTIUS 4: 7(b)

8 2.APAKAH IBADAH ITU? 1 Timotius 4: Gaya Hidup - Mendidik diri sendiri dalam prinsip- prinsip yang mengandung janji. - Terus menerus memandang dan memegang janji Tuhan. - Ibadah bukan hanya di komsel, kebaktian minggu - Harus dilakukan setiap hari!

9 FIRMAN TUHAN JELAS MENGINGATKAN KITA BAHAWA SETIAP ORANG HARUS BERIBADAH KEPADANYA! APA RESPON ANDA?! KESIMPULAN


Download ppt "SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim. PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS."

Similar presentations


Ads by Google