Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ahli Kumpulan Stephen Liew Jui Siong Hiew Wei Kian

Similar presentations


Presentation on theme: "Ahli Kumpulan Stephen Liew Jui Siong Hiew Wei Kian"— Presentation transcript:

1 Ahli Kumpulan Stephen Liew Jui Siong Hiew Wei Kian
Asas Fotografi Ahli Kumpulan Stephen Liew Jui Siong Hiew Wei Kian

2 Etika Fotografi Sentiasa memaparkan keprofessionalisme dalam menangkap gambar. Sentiasa menangkap gambar dengan jelas. Gambar haruslah dapat menunjukkan keseluruhan gambar yang ingin ditangkap. Jangan mengkritik penampilan orang yang gambarnya ditangkap. Jangan komplain persekitaran yang tidak sesuai. Mencari situasi atau backdrop atau persekitaran yang paling sesuai untuk menangkap gambar.

3 Meletakkan minat dan perasaan sendiri dan orang yang ditangkap gambar dalam proses penangkapan gambar. Menghormati dan bersikap rendah diri semasa membantu orang lain untuk menangkap gambar. Jangan menggunakan nada yang mengarah, memerintah atau membicara dengan model. Lebih banyakkan berterima kasih dan memuji. Memperbanyakkan komunikasi positif dengan model yang kurang berpengalaman semasa menangkap gambar untuk meringankan stress dan membantu relakskan perasaan model.

4 Teknik Fotografi Limited Depth Of Field Extended Depth of Field
Panning/ aksi Slow Shutter Speed Fast Shutter Speed Jarak Dekat Jarak Sederhana Jarak Jauh Silhouette Perspective/ sudut pandangan

5 Limited Depth of Field Teknik ini memerlukan anda menajamkan (sharp) gambar yang difokus dan gambar dibelakang akan kabur. Gunakan apperture yang tinggi f3.6-f1.8 dan nilai shutter mestilah diubah sehingga mendapat nilai seimbang di meter

6 Extended Depth of Field
Teknik ini akan menjadikan gambar anda tajam (sharp) sama ada objek yang di fokus atau gambar latarbelakang. Gunakan apperture yang paling rendah f22-f36 dan nilai shutter diubah sehingga mendapat nilai seimbang di meter. Perhatian: nilai shutter akan menjadi lebih kecil, anda perlukan tripod dan timer shutter release bagi memastikan tiada kesan shaking dalam gambar.

7 Panning/Aksi Teknik yang digunakan untuk memegunkan objek yang sedang bergerak. Hanya objek yang difokus akan tajam (sharp) dan latar belakang akan kabur. Gunakan nilai shutter kurang daripada 1/60 untuk mendapatkan kesan yang betul Berikut adalah langkah untuk mendapatkan hasil yang menarik. Fokus objek yang sedang bergerak dari jauh Tekan separuh butang shutter dan ikut objek itu bergerak ke titik tengah Apabila objek sampai ke titik tengah, tekan shutter dan lajakkan kamera untuk hasil yang ekstrem.

8 Slow Shutter Speed Teknik ini akan ‘menangkap cahaya’ dengan kadar yang lebih. Hal ini akan menjadikan sebarang objek bergerak seolah-olah tidak kelihatan dan menjadi satu garisan yang menarik. Contohnya air yang mengalir, lampu kereta yang bergerak, kilat yang memancar dan sebagainya. Perhatian: nilai shutter akan menjadi lebih kecil, anda perlukan tripod dan timer shutter release bagi memastikan tiada kesan shaking (goyang) dalam gambar. Gunakan nilai shutter yang kecil seperti 30″ kerana anda perlu untuk ‘menangkap cahaya’ lebih lama.

9 Fast Shutter Speed Teknik ini akan memegunkan objek bergerak yang difokus. Gunakan nilai shutter yang tinggi seperti 1/1000. Objek yang bergerak seperti orang melompat akan menjadi pegun di udara.

10 Jarak Dekat Menutup teknik potret untuk ekspresi muka boleh menjelaskan. Teknik ini juga dapat menunjukkan yang rapat daripada ciri- ciri khas adalah jelas. Bagaimana rapat teknik rakaman adalah untuk memberi tumpuan subjek utama sepenuhnya.

11 Jarak Sederhana Dengan komposisi ini, subjek yang gambar kelihatan agak besar berbanding dengan menembak pukulan panjang. Ini berlaku, kerana kamera adalah untuk berada dalam kedudukan yang lebih dekat dengan jarak kepada subjek untuk diambil gambar. Teknik komposisi adalah lebih tepat untuk mengambil gambar subjek manusia yang akan muncul dalam setengah atau tiga suku daripada badan.

12 Jarak Jauh Komposisi ini yang menghasilkan subjek utama adalah kecil, tetapi suasana sekitar dapat dilihat dengan jelas. Komposisi model jarak jauh juga sesuai untuk menangkap landskap, gunung dan sebagainya.

13 Silhouette Teknik yang begitu popular dalam menghidupkan persembahan seni fotografi yang menakjubkan. Bagi mereka yang baru kepada dunia fotografi, boleh menggunakan teknik ini terutama ketika berada di pantai atau tempat yang terang tetapi tiada satu pun situasi menarik untuk dirakamkan.

14 Perspektif/ Sudut Pandangan
satu teknik atau kaedah untuk menarik objek dalam bentuk objek, ruang (dalaman) dan persekitaran (luaran) yang lebih besar daripada saiz manusia. Teknik-teknik ini mempunyai had- had kerana penglihatan mata kita dalam objek pandangan.

15 Kepentingan Fotografi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran guru. Meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep atau tema yang hendak disampaikan. Mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar.


Download ppt "Ahli Kumpulan Stephen Liew Jui Siong Hiew Wei Kian"

Similar presentations


Ads by Google