Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KETRAMPILAN SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI.

Similar presentations


Presentation on theme: "Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KETRAMPILAN SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI."— Presentation transcript:

1 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KETRAMPILAN SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TEL :

2 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration PENAMPILAN DIRI  TAMPIL - DATANG ATAU MELANGKAH -MEMAJUKAN, MENGEMUKAKAN MENAMPILKAN -MENGEMUKAKAN -MEMAJUKAN SESEORANG ATAU SESUATU PENAMPILAN -PERIHAL (TINDAKAN, USAHA MENGEMUKAKAN SESEORANG ATAU SESUATU

3 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration  TERAMPIL -CEKAP DALAM MELAKSANAKAN SESUATU -MAMPU DAN CEKAP -CEKATAN(PANTAS)  KETERAMPILAN -KECEKAPAN, KEMAMPUAN (YANG TINGGI)

4 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration PROFESIONAL INSAN SOSIALPERIBADI

5 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration MUHASABAH MURAQABAH MUAHADAH MUJAHADAH MUSHARABAH MENILAI MENDEKATI BERJANJI BERJUANG MEMULIAKAN

6 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration PROTOKOL BAHASA YUNANI ‘PROTOKOLLEN’ PROTOS - YANG PERTAMA KOLLA - PELEKAT

7 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration PERNAH DIMAKSUDKAN SEBAGAI SURAT CARA ATAU SURAT RASMI YANG ASAL BERKENAAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN/ PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN/ PERMULAAN MEMORANDUM KESEFAHAMAN

8 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration TATASUSILA DIPLOMATIK SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN/NEGERI ADAT ISTIADAT NEGARA ETIKET RASMI

9 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration ETIKET HUKUM-HUKUM YANG LAZIM DALAM SOPAN SANTUN YANG DIPATUHI ANTARA AHLI DALAM PROFESION YANG SAMA - Oxford Advanced Twentieth Century Dictionary

10 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration PERATURAN-PERATURAN PERHUBUNGAN FORMAL ATAU TINGKAHLAKU SOSIAL YANG TERBIT ANTARA ORANG DALAM SATU KELAS MASYARAKAT ATAU PROFESION - Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English

11 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration TIADA DEFINISI YANG MUDAH ATAU PERKATAAN YANG SAMA DENGAN ETIKET SELAIN BERTIMBANG RASA. ETIKET IALAH ‘KESOPANAN MELAKUKAN DAN MENYATAKAN KEBAIKAN DENGAN CARA YANG TERBAIK’ -The New Emily Post’s Etiquette,Elizabeth Post

12 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration TATAHIAS DAN HEMAH DIRI IMEJ - PERIBADI - KELUARGA - ORGANISASI - NASIONAL - ANTARABANGSA

13 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration TATAHIAS DAN HEMAH DIRI BUDAYA - KAUM SENDIRI - KORPORAT - NEGARA - ANTARABANGSA

14 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration IMEJ GAMBARAN,CERMINAN,BAYANGAN “KEPERIBADIAN ATAU WATAK SESEORANG ATAU SESUATU SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT PADA PANDANGAN ATAU TANGGAPAN ORANG ATAU PIHAK LAIN”

15 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration TIGA ASPEK IMEJ 1. PERSONALITI/PERWATAKAN 2. SIKAP/NILAI 3. PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN/ KOMPETENSI

16 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KEMASAN BOLEH/KURANG BOLEH PAKAIAN - RASMI/SEPARUH RASMI/KASUAL - TEMPAT/WAKTU/MAJLIS - RAMBUT/PARAS MUKA/MEKAP/JAMBANG/CERMIN -AKSESORI/JAM/CINCIN/RANTAI /BUTANG - BAJU/SELUAR/BAJU KURUNG - STOKIN/KASUT - TAS TANGAN/PEREMPUAN/LELAKI

17 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration -WARNA/SESUAI/KURANG SESUAI -BAU BADAN/KETIAK/MULUT/HIDUNG/ KAKI/MULUT -MINYAK WANGI -BELANJAWAN/ANGGARAN/MEMBERI PERHATIAN

18 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration HEMAH DIRI ROHANI/JASMANI ISYARAT BADAN - POSTURE/KEDUDUKAN BADAN - AIR MUKA/MEMEK -’GESTURES’/ISYARAT -JARAK -NADA SUARA/LANTANG/PERLAHAN BERBISIK -MENDENGAR -CARA BERJALAN/DUDUK/BERDIRI

19 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KOMUNIKASI BERKESAN …..WUJUD APABILA IDEA PENERIMA BERSAMA DENGAN IDEA PENGHANTAR. LISAN/KANDUNGAN MESEJ PILIHAN PERKATAAN,NAHU, SLANG, ‘JARGON’ SUARA SEBAGAI ALAT; NADA TINGGI/RENDAH, SEBUTAN, KELAJUAN, ‘PITCH’ BUKAN LISAN EKSPRESI MUKA, ISYARAT BADAN, MATA, PERGERAKAN TANGAN, PAKAIAN, POSTUR.

20 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration MENDENGAR SECARA AKTIF LANGKAH-LANGKAH BERTENANG BERI TINDAKBALAS YANG MENGGALAKKAN PERASAAN GAMBARAN JELASKAN FAKTA BUAT KESIMPULAN

21 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration CIRI-CIRI KOMUNIKASI KEJUJURAN KESOPANAN KEWIBAWAAN KEMESRAAN

22 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KEHENDAK PELANGGAN DARI TUAN/PUAN PERHATIAN KEFAHAMAN KEHORMATAN BANTUAN MAKLUMAT TINDAKAN/KEPUTUSAN

23 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration SISTEM PERKHIDMATAN KAUNTER/TELEFON SAMBUTAN MEMBERI NILAI ATAU PENGHORMATAN DARI SEGI SIKAP, GERAK GERI, PERKATAAN TANYA BAGAIMANA BOLEH BANTU DENGAR BANTU PENUTUP

24 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration NILAI SOPAN BERBUDI BAHASA KEMESRAAN/ SEDIA MENERIMA SENYUMAN PENGENALAN MENAIKI TANGGA BERJALAN DAHULU /BELAKANG/DI TEPI PROTOKOL

25 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KEBERSIHAN LUARAN DALAMAN

26 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KESIHATAN MENTAL/FIZIKAL/SOSIOLOGIKAL -PEMAKANAN/PENGELAKAN -SENAMAN/RIADAH -HOBI/RIADAH -PENJAGAAN KULIT/KAKI/KUKU

27 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA!


Download ppt "Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration KETRAMPILAN SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI."

Similar presentations


Ads by Google