Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Similar presentations


Presentation on theme: "SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA"— Presentation transcript:

1 SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KETRAMPILAN SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TEL :

2 PENAMPILAN DIRI TAMPIL - DATANG ATAU MELANGKAH
- MEMAJUKAN, MENGEMUKAKAN MENAMPILKAN - MENGEMUKAKAN - MEMAJUKAN SESEORANG ATAU SESUATU PENAMPILAN - PERIHAL (TINDAKAN, USAHA MENGEMUKAKAN SESEORANG ATAU SESUATU

3 TERAMPIL - CEKAP DALAM MELAKSANAKAN SESUATU - MAMPU DAN CEKAP - CEKATAN(PANTAS) KETERAMPILAN - KECEKAPAN , KEMAMPUAN (YANG TINGGI)

4 PROFESIONAL INSAN PERIBADI SOSIAL

5 MUHASABAH MURAQABAH MUAHADAH MUJAHADAH MUSHARABAH MENILAI MENDEKATI BERJANJI BERJUANG MEMULIAKAN

6 PROTOKOL BAHASA YUNANI ‘PROTOKOLLEN’ PROTOS- YANG PERTAMA
KOLLA- PELEKAT

7 PERNAH DIMAKSUDKAN SEBAGAI SURAT CARA ATAU SURAT RASMI YANG ASAL
BERKENAAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN/ PERSETUJUAN DALAM PERJANJIAN/ PERMULAAN MEMORANDUM KESEFAHAMAN

8 TATASUSILA DIPLOMATIK
SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN/NEGERI ADAT ISTIADAT NEGARA ETIKET RASMI

9 ETIKET HUKUM-HUKUM YANG LAZIM DALAM SOPAN SANTUN
YANG DIPATUHI ANTARA AHLI DALAM PROFESION YANG SAMA -Oxford Advanced Twentieth Century Dictionary

10 PERATURAN-PERATURAN PERHUBUNGAN FORMAL ATAU TINGKAHLAKU SOSIAL YANG TERBIT ANTARA ORANG DALAM SATU KELAS MASYARAKAT ATAU PROFESION - Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English

11 TIADA DEFINISI YANG MUDAH ATAU PERKATAAN YANG SAMA DENGAN ETIKET SELAIN BERTIMBANG RASA. ETIKET IALAH ‘KESOPANAN MELAKUKAN DAN MENYATAKAN KEBAIKAN DENGAN CARA YANG TERBAIK’ -The New Emily Post’s Etiquette,Elizabeth Post

12 TATAHIAS DAN HEMAH DIRI
IMEJ PERIBADI KELUARGA ORGANISASI NASIONAL ANTARABANGSA

13 TATAHIAS DAN HEMAH DIRI
BUDAYA - KAUM SENDIRI - KORPORAT - NEGARA - ANTARABANGSA

14 IMEJ GAMBARAN,CERMINAN,BAYANGAN
“KEPERIBADIAN ATAU WATAK SESEORANG ATAU SESUATU SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT PADA PANDANGAN ATAU TANGGAPAN ORANG ATAU PIHAK LAIN”

15 TIGA ASPEK IMEJ 1. PERSONALITI/PERWATAKAN 2. SIKAP/NILAI
3. PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN/ KOMPETENSI

16 KEMASAN BOLEH/KURANG BOLEH PAKAIAN - RASMI/SEPARUH RASMI/KASUAL
- TEMPAT/WAKTU/MAJLIS - RAMBUT/PARAS MUKA/MEKAP/JAMBANG/CERMIN -AKSESORI/JAM/CINCIN/RANTAI /BUTANG - BAJU/SELUAR/BAJU KURUNG - STOKIN/KASUT - TAS TANGAN/PEREMPUAN/LELAKI

17 - WARNA/SESUAI/KURANG SESUAI
- BAU BADAN/KETIAK/MULUT/HIDUNG/ KAKI/MULUT - MINYAK WANGI - BELANJAWAN/ANGGARAN/MEMBERI PERHATIAN

18 HEMAH DIRI ROHANI/JASMANI ISYARAT BADAN - POSTURE/KEDUDUKAN BADAN
- AIR MUKA/MEMEK -’GESTURES’/ISYARAT -JARAK -NADA SUARA/LANTANG/PERLAHAN BERBISIK -MENDENGAR -CARA BERJALAN/DUDUK/BERDIRI

19 KOMUNIKASI BERKESAN LISAN/KANDUNGAN MESEJ
…..WUJUD APABILA IDEA PENERIMA BERSAMA DENGAN IDEA PENGHANTAR. LISAN/KANDUNGAN MESEJ PILIHAN PERKATAAN,NAHU, SLANG, ‘JARGON’ SUARA SEBAGAI ALAT; NADA TINGGI/RENDAH, SEBUTAN, KELAJUAN, ‘PITCH’ BUKAN LISAN EKSPRESI MUKA, ISYARAT BADAN, MATA, PERGERAKAN TANGAN, PAKAIAN, POSTUR.

20 MENDENGAR SECARA AKTIF
LANGKAH-LANGKAH BERTENANG BERI TINDAKBALAS YANG MENGGALAKKAN PERASAAN GAMBARAN JELASKAN FAKTA BUAT KESIMPULAN

21 CIRI-CIRI KOMUNIKASI KEJUJURAN KESOPANAN KEWIBAWAAN KEMESRAAN

22 KEHENDAK PELANGGAN DARI TUAN/PUAN
PERHATIAN KEFAHAMAN KEHORMATAN BANTUAN MAKLUMAT TINDAKAN/KEPUTUSAN

23 SISTEM PERKHIDMATAN KAUNTER/TELEFON
SAMBUTAN MEMBERI NILAI ATAU PENGHORMATAN DARI SEGI SIKAP, GERAK GERI, PERKATAAN TANYA BAGAIMANA BOLEH BANTU DENGAR BANTU PENUTUP

24 NILAI SOPAN BERBUDI BAHASA KEMESRAAN/ SEDIA MENERIMA SENYUMAN
PENGENALAN MENAIKI TANGGA BERJALAN DAHULU /BELAKANG/DI TEPI PROTOKOL

25 KEBERSIHAN LUARAN DALAMAN

26 KESIHATAN MENTAL/FIZIKAL/SOSIOLOGIKAL -PEMAKANAN/PENGELAKAN
-SENAMAN/RIADAH -HOBI/RIADAH -PENJAGAAN KULIT/KAKI/KUKU

27 TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA!


Download ppt "SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA"

Similar presentations


Ads by Google