Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kata Kerja Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668 Kata Kerja Kata yang menggambarkan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, kita boleh: – Bermain – Tidur.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kata Kerja Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668 Kata Kerja Kata yang menggambarkan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, kita boleh: – Bermain – Tidur."— Presentation transcript:

1

2 Kata Kerja Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668

3 Kata Kerja Kata yang menggambarkan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, kita boleh: – Bermain – Tidur – Menulis – Bermacam-macam lagi

4 Binatang dan pokok pun boleh membuat bermacam-macam kerja. Contohnya: – Kucing boleh melompat. – Ikan boleh berenang. – Bunga boleh berkembang.

5 Benda-benda mati juga boleh bekerja. Contoh: – Jam boleh berjalan. – Kereta boleh meluncur. – Awan boleh berarak & sebagainya.

6 Mengenal Kata Kerja Bagaimanakah caranya untuk kita mengenal Kata Kerja? Salah satu caranya adalah dengan mencuba memberi Kata Bantu pada perkataan itu. Kalau boleh sudah tentu perkataan itu Kata Kerja. Kata bantu ialah akan, belum, telah, sudah, masih, pernah, dan sedang. Mengenal Kata Kerja

7 Contoh: – Makan Sudah makan? (ada makna) – Bola Sudah bola? (tiada makna) – Mandi Sudah mandi? (ada makna) – Pokok Sudah pokok? (tiada makna) Mengenal Kata Kerja

8 Kata KerjaTransitif Tak Transitif

9 Kata Kerja Tak Transitif Terbahagi kepada 2 jenis: Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif

10 Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap Ia adalah Kata Kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya sebagai perlengkap. Ia juga mempunyai makna yang sempurna. Contoh ayat: Semua penonton bangun. Durian jatuh. Adik menangis

11 Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap Penggunaan: Kata Kerja yang mesti dijelaskan lebih lanjut. Contoh ayat: Bila saya dewasa, saya hendak menjadi Doktor. Saya tinggal di Kampong Mata-Mata.

12 Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Adjektif sebagai pelengkap Contoh: – Genting, kukuh, jahat, baik, lemah, adil dan yang selebihnya hadir sesudah Kata Kerja Tak Transitif untuk melengkapkannya. – Contoh ayat: i.Keadaannya semakin genting. ii.Kesihatan ibunya beransur baik. iii.Hari demi hari, badannya menjadi lemah.

13 Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap Penggunaannya: Yang hadir selepas Kata Kerja Tak Transitif bagi mendukung makna ‘tempat’. Contoh ayat: Mereka berada di KL. Saya tinggal di Kampong Sengkarai. Keretanya membelok ke kiri.

14 Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap Pelengkap Kata Nama Yang diikuti dengan perkataan “menjadi” dan “ada” Yang berimbuhan (ber-…kan)

15 Contoh ayat: – Dia berbantalkan lengan. – Pengemis itu berselimutkan kotak.

16 Yang diikuti dengan perkataan “menjadi” dan “ada” Contoh ayat: – Dia menjadi guru. – Orang itu ada harta.

17 Kata Kerja Transitif Kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya, iaitu objek. Terbahagi kepada 2 jenis: Ayat AktifAyat Pasif

18 Kata Kerja yang menerima awalan meN- dengan/ tanpa akhiran –kan/ -i. Contoh: –Membeli –Menaiki –Memasukkan –Makan Kata Kerja Transitif (Ayat Aktif) Kata Kerja Transitif

19 Kata kerja Transitif (Ayat Pasif) Kata Kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Ayat yang mengandungi kata ‘oleh’, ‘di’ imbuhan awalan ‘ter….’. Contoh: – Dibeli – Dinaiki – Dimasukkan – Kumakan Kata Kerja Transitif

20 Kata Kerja Tunggal Perkataan yang boleh berdiri dengan sendirinya tanpa menggunakan imbuhan. Kerana, perkataan itu sudah jelas dan mempunyai makna yang sempurna. Contohnya: – Balik – Mara – Terbang

21 Kata Terbitan Hampir semua perkataan boleh menerima imbuhan untuk menjadi Kata Terbitan. Perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Terbitan.

22 Kata Kerja Terbitan Jadi, mana-mana Kata Kerja yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Kerja Terbitan. Contohnya: Kata KerjaImbuhanKata Kerja Terbitan MakanMe-Memakan MainBer-Bermain BacaDi-dibaca

23 Lirik lagu

24 Murid pintar selalu bertanya, Siapa tak kenal Siti Fatimah, Berbaju merah baik orangnya; Sopan santun memang peramah. Rajin belajar menuntut ilmu, Buku dibawa ke mana-mana, Selalu ke dapur menolong ibu; Hidup bahagia bersama keluarga. Contohlah dia hai kawan-kawan, Jangan leka hai buang masa.

25 pintar leka sopan bahagia rajin baik merah

26 Kata Adjektif sopan merah leka pintar santun bahagia

27 Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang,tempat, binatang dan sebagainya. Terbahagi kepada sembilan iaitu :

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Hai, kawan-kawan! Saya sentiasa ceria !

38

39 Perasaan Pancaindera Waktu Warna Bentuk Cara Jarak Keadaan Ukuran 2P2P C B J K 2W2W U

40 TUGASAN KUMPULAN KATA ADJEKTIF

41 P_ n _ a _ _ e k _ S_ p _ n _ a _ a _ i _ _ a _ i n B _ _ k M_ r _ _ SEMAK JAWAPAN

42 Ye! Ye! Dah habis!

43 Di sediakan oleh:Rosmawati Hashim (s217668) Pensyarah:Encik Zolkefli Bahador. Tarikh Serahan: SGRM 3113-APLIKASI KOMPUTER DALAM BAHASA


Download ppt "Kata Kerja Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668 Kata Kerja Kata yang menggambarkan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, kita boleh: – Bermain – Tidur."

Similar presentations


Ads by Google