Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dank God onder alle omstandigheden. …in Christus Jezus…

Similar presentations


Presentation on theme: "Dank God onder alle omstandigheden. …in Christus Jezus…"— Presentation transcript:

1 Dank God onder alle omstandigheden

2 …in Christus Jezus…

3 Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Nieuwe Bijbelvertaling

4 …in Christus Jezus… En dank God altijd, wat er ook gebeurt. want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus horen. Bijbel in Gewone Taal

5 …in Christus Jezus… Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft. Het Boek

6 …in Christus Jezus… Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. Willibrordvertaling

7 …in Christus Jezus… Dankt onder alles, wat dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Nieuwe Vertaling 1951

8 …in Christus Jezus… Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Herziene Statenvertaling

9 …in Christus Jezus… Bedenk, bij mijn verlangen dat jij dankt onder alle omstandigheden, dat ik de Vader van Jezus Christus ben!

10 Danken voor Christus en geloof in Hem

11 1 Tessalonicenzen1:2 2:13 3:9

12 Papoea dankt!

13


Download ppt "Dank God onder alle omstandigheden. …in Christus Jezus…"

Similar presentations


Ads by Google