Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A LL R IGHT ! 1 THV U NIT 5 GRAMMAR 2.1 EN 2.2. BIJWOORDEN DIE AANGEVEN HOE VAAK IETS GEBEURT : staan na am/is/are: I am never late She is always on time.

Similar presentations


Presentation on theme: "A LL R IGHT ! 1 THV U NIT 5 GRAMMAR 2.1 EN 2.2. BIJWOORDEN DIE AANGEVEN HOE VAAK IETS GEBEURT : staan na am/is/are: I am never late She is always on time."— Presentation transcript:

1 A LL R IGHT ! 1 THV U NIT 5 GRAMMAR 2.1 EN 2.2

2 BIJWOORDEN DIE AANGEVEN HOE VAAK IETS GEBEURT : staan na am/is/are: I am never late She is always on time You are often wrong We are sometimes late staan voor alle andere werkwoorden: I never play tennis She always runs fast You often drink milk We sometimes watch TV

3 ZINSDELEN DIE PLAATS EN TIJD AANGEVEN KOMEN ALTIJD ACHTERAAN IN DE ZIN : I like watching TV at home in the evening. She never eats breakfast in the kitchen in the morning. We go to the library every week. See you at school tomorrow!

4 L ET OP ! Plaats komt dus altijd VOOR tijd! ezelsbruggetje: De P komt voor de T in het alfabet!


Download ppt "A LL R IGHT ! 1 THV U NIT 5 GRAMMAR 2.1 EN 2.2. BIJWOORDEN DIE AANGEVEN HOE VAAK IETS GEBEURT : staan na am/is/are: I am never late She is always on time."

Similar presentations


Ads by Google