Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Je gebruikt will of going to als je het over de toekomst hebt. I will phone you tonight. Next week we will know the results.

Similar presentations


Presentation on theme: "Je gebruikt will of going to als je het over de toekomst hebt. I will phone you tonight. Next week we will know the results."— Presentation transcript:

1

2 Je gebruikt will of going to als je het over de toekomst hebt. I will phone you tonight. Next week we will know the results.

3 Je gebruikt will als er iets gaat gebeuren in de toekomst, meestal niet gepland (of je weet het nog niet. I will(shall) take care of itWe will(shall) take care of it You will Hewill They will Shewill It will

4 Als het over de toekomst gaat en er is iets gepland, dan gebruik je going to I am going to paint my room I am going to do my homework tonight

5 I am going toWe are going to You are going toYouare going to He Sheis going toThey are going to It Je gebruikt dus am/are/is én going to met het hele werkwoord erachter: We are going to pass our exam next year

6 Dat zijn we toch van plan?????


Download ppt "Je gebruikt will of going to als je het over de toekomst hebt. I will phone you tonight. Next week we will know the results."

Similar presentations


Ads by Google