Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 de kamer van de student  het haar van Laura  de pen van Brian.

Similar presentations


Presentation on theme: " de kamer van de student  het haar van Laura  de pen van Brian."— Presentation transcript:

1

2  de kamer van de student  het haar van Laura  de pen van Brian

3  the student's room  Laura's hair  Brian's pen  Je schrijft dus onderwerp + 's om bezit aan te geven.

4  de kamer van Chris  de vrouw van Charles

5  Chris' room, of: Chris's room  Charles' wife, of:Charles's wife

6  de kamer van de studenten  het huis van mijn ouders  de kostuums van de jongens

7  the students' room  my parents' house  the boys' costumes  Je schrijft dus meervoudsvormen met alleen een '

8  Men's clothes  The women's room  The children's department  Waarom bij deze meervouden wel 's?

9  1 Those are (de boeken van mijn vader).  2I often borrow (de schoenen van Mr Jones).  3This is (de tuin van onze buren).  4(De zus van mijn vriend) is throwing a party tonight.  5That is (de fiets van Celia).  6Where is (het huis van Hans)?  7These are (verhalen voor kinderen)  8Do you know where I can find (kleding voor vrouwen)?

10 1. My father's books 2. Mr Jones' shoes of Mr Jones's shoes 3. Our neighbours' garden 4. My friend's sister 5. Celia's bike 6. Hans' house of Hans's house 7. Children's stories 8. Women's clothes


Download ppt " de kamer van de student  het haar van Laura  de pen van Brian."

Similar presentations


Ads by Google