Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ISTIADAT PENGAKAP ISTIADAT LAUNG AGUNG

Similar presentations


Presentation on theme: "ISTIADAT PENGAKAP ISTIADAT LAUNG AGUNG"— Presentation transcript:

1 ISTIADAT PENGAKAP ISTIADAT LAUNG AGUNG

2 Pengenalan Tradisi satu amalan dalam Istiadat Pengakap Kanak- kanak dan digunakan di seluruh dunia. Dilakukan oleh Pengakap Kanak-Kanak untuk menunjukkan yang mereka telah membuat sehabis baik.

3 Tujuan Tanda bermula / berakhir suatu perjumpaan.
Melahir semangat setiakawan / disiplin. Membuktikan ahli PEK telah dan akan sentiasa membuat sehabis baik.

4 Cara Pelaksanaan PKK bergerak bebas di sekitar kawasan perhimpunan.
Akela berdiri dalam keadaan bersedia (menghadap tiang bendera) sambil berteriak (dengan kuat) “PEK!” Semua PKK berdiri dalam keadaan diam dan bersedia.

5 Akela berteriak “PEK!! PEK!! PEK!!”
Sambil berteriak “P..E..K…..!”( 5 harakat), PKK berlari mengelilingi Akela dengan membuat bulatan kecil yang rapat (bahu ke bahu).

6 Akela mendepakan tangan dan PKK lantas memegang tangan membuat bulatan besar mengikut sekawan.

7 Bila bulatan telah bersedia, berkeadaan bulatan, Akela turunkan tangan dan PKK pun turunkan tangan.

8 i-Akela mendepakan tangan sekali lagi dari bawah ke paras bahu.
PKK mengangkat tumit ii- Akela turunkan dan rapatkan tangan ke peha PKK mencangkung dengan keadaaan pehanya rapat ke hadapan, tangan di sisi kedua-dua peha, 5 jari rapat memcecah tanah, kepala pandang depan dan terus berteriak “A-K-E-L-A ! KITA BUAT HABIS BAIK!

9 Akela mencabar seorang PKK
PKK tersebut bangun dalam keadaan bersedia dan memberi hormat kepada Akela serta mencabar: “KAMU BUAT HABIS BAIK?”

10 PKK yang lain bangun serentak dan memberi hormat kepada Akela sambil dan terus menjawab:
“KAMI BUAT HABIS BAIK”. Akela membalas hormat, PKK kekal memberi hormat sehingga Akela turunkan tangannya.

11 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "ISTIADAT PENGAKAP ISTIADAT LAUNG AGUNG"

Similar presentations


Ads by Google