Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Zora Pavlištová TEMATICKÁ OBLAST: Anglický jazyk NÁZEV DUMu: Opravování chyb 2 POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 17 KÓD DUMu: ZP_AJ4.R_17 DATUM TVORBY: 28.8.2013 ANOTACE (ROČNÍK): DUM procvičuje používání správných gramatických tvarů a správných slov při čtení krátkých textů. Tím DUM pomáhá uvědomovat si, pamatovat si a uplatňovat gramatická pravidla i pravidla používání správných slov nejen při čtení, ale následně i v mluveném projevu. METODICKÝ POKYN: Na prvním snímku cvičení je celý text obsahující 20 chyb. Studenti čtou text po jednotlivých větách a snaží se každou větu přečíst správě. Snímky jsou časovány v intervalu 10 vteřin. Po této době se na dalším snímku objeví věta opravená s tučně vytištěným správným tvarem/slovem. Na předposledním snímku je chybný text se zvýrazněnými nesprávnými výrazy (možné použít jako písemné cvičení) a na posledním jsou tyto výrazy už opravené opět zvýrazněné.

2 Read the text one sentence after another. There are 15 mistakes in it, mostly one mistake in each sentence, but there are a couple of sentences with 2 mistakes. You have 10 seconds to find the mistake(s) and read the sentence correctly.

3 The Earth is suffering from much environmental problems. Pollution is damaging an air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are lost their natural habitats. Something need to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cut down trees. This would mean that birds and animals would not lose they natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

4 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging an air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are lost their natural habitats. Something need to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cut down trees. This would mean that birds and animals would not lose they natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

5 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are lost their natural habitats. Something need to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cut down trees. This would mean that birds and animals would not lose they natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

6 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something need to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cut down trees. This would mean that birds and animals would not lose they natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

7 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cut down trees. This would mean that birds and animals would not lose they natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

8 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose they natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

9 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would been to use alternative forms of energy, such like wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

10 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduced pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

11 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduce pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and another containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

12 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduce pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and other containers. These materials could be use to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

13 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduce pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and other containers. These materials could be used to make new products. If this is done, then there would also be fewer waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

14 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduce pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and other containers. These materials could be used to make new products. If this were done, then there would also be less waste and litter would be reduced. There are many things that we can doing to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

15 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduce pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and other containers. These materials could be used to make new products. If this were done, then there would also be less waste and litter would be reduced. There are many things that we can do to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a more better place for everyone.

16 The Earth is suffering from many environmental problems. Pollution is damaging the air we breathe and our seas and rivers. The Earth´s resources are running out and many animals and birds are losing their natural habitats. Something needs to be done about these problems before it is too late. Firstly, we should stop cutting down trees. This would mean that birds and animals would not lose their natural habitats. Another good idea would be to use alternative forms of energy, such as wind power and hydroelectricity. By doing this, we would reduce pollution and help to preserve the Earth´s natural resources. Finally, efforts should be made to recycle paper, aluminium cans and other containers. These materials could be used to make new products. If this were done, then there would also be less waste and litter would be reduced. There are many things that we can do to help solve the world´s environmental problems. If we all did our bit, we could make the world a better place for everyone.

17

18

19 Zdroje: vlastní práce autora


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google