Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Zora Pavlištová TEMATICKÁ OBLAST: Anglický jazyk NÁZEV DUMu: Doplňování textu 1 POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 18 KÓD DUMu: ZP_AJ4.R_18 DATUM TVORBY: 30.8.2013 ANOTACE (ROČNÍK): DUM procvičuje porozumění textu, odhadování děje a používání vhodné slovní zásoby nebo gramatických tvarů doplňováním chybějících slov do daného textu.. METODICKÝ POKYN: Studenti se nejdříve seznámí s 20 chybějícími výrazy uvedenými v abecedním pořadí. Na následujících snímcích se snaží text doplňovat větu po větě. Snímky jsou časovány po 15 vteřinách a po tomto časovém úseku se na dalším snímku objeví text s doplněným správným slovem do dané věty. Cvičení lze provádět ústně – studenti čtou (jednotlivě) text po úsecích, ve kterých vždy doplní jedno slovo, následně pak mohou doplnit celý text najednou (snímek 3) jako procvičení/test písemnou formou. Na posledním snímku je celý text doplněný, původně chybějící slova jsou zvýrazněna.

2 These 20 words are missing in the following story. Read them carefully and make sure you understand their meanings. That will help you to complete the story with them. be could dark don´t door filled front help her more on saw squirrel than that tree wait went were when

3 Read one sentence after another and always fill in the gap. The following slide will show you the right word to have been filled.

4 More than Luck The sky was ________ with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t ________ to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and ________ out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got ________ and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for ________. Something moved in ________ of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

5 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t ________ to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and ________ out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got ________ and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for ________. Something moved in ________ of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

6 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and ________ out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got ________ and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for ________. Something moved in ________ of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

7 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got ________ and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for ________. Something moved in ________ of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

8 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for ________. Something moved in ________ of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

9 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in ________ of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

10 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking ________ closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

11 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a ________ and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

12 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie ________ a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

13 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it ________. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

14 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To ________ amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

15 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she ________ see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

16 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to ________ safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

17 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next ________ neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

18 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next door neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered ________ he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

19 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next door neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered that he had lost his torch. “But I ________ know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

20 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next door neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered that he had lost his torch. “But I don´t know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you ________ just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

21 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next door neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered that he had lost his torch. “But I don´t know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you were just lucky.“ Later that morning, ________ Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey ________ sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

22 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next door neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered that he had lost his torch. “But I don´t know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you were just lucky.“ Later that morning, when Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey squirrel sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more ________ luck that helped her find her way to safety.

23 More than Luck The sky was filled with dark clouds when Rosie reached the little stone cottage. It was the first day of her holiday and she couldn´t wait to look around. Rosie unpacked her things hurriedly and went out into the wintry weather to explore the surrounding countryside. Rosie didn´t realise how quickly it got dark and very soon she was lost in the woods. Panicking, she cried out desparately for help. Something moved in front of her. Looking more closely, Rosie noticed a squirrel. The squirrel ran to the foot of a tree and began digging in the fallen leaves. Moving closer, Rosie saw a torch half buried in the leaves. She picked it up and turned it on. To her amazement, it worked. Rosie followed an overgrown path and soon she could see the lights of the village in the distance. Relieved, she ran towards the little cottage, happy to be safe at last. The next morning, when Rosie met her next door neighbour, she told him about her adventure in the woods. Thinking about the last time he had been in the woods, he remembered that he had lost his torch. “But I don´t know anything about the squirrel,“ he said. “Perhaps you were just lucky.“ Later that morning, when Rosie returned to the cottage, she saw a cute grey squirrel sitting on the stone wall. She smiled thankfully and relised that it was more than luck that helped her find her way to safety.

24 More than Luck

25 Zdroje: vlastní práce autora


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google