Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Zora Pavlištová TEMATICKÁ OBLAST: Anglický jazyk NÁZEV DUMu: Krátké dialogy 2 POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 08 KÓD DUMu: ZP_AJ4.R_08 DATUM TVORBY: 14.8.2013 ANOTACE (ROČNÍK): DUM rozvíjí komunikativní schopnosti prostřednictvím skládání krátkých dialogů a procvičování běžných frází v nich použitých. METODICKÝ POKYN: Studenti vybírají vhodnou a správnou odpověď/reakci k dané otázce/promluvě. Přiřazení mohou zaznamenávat písemně (test) nebo jen čtením (ústní cvičení). Na posledním snímku (pracovní list) jsou dialogy složené, ale s chybějícím slovem, které je více či méně klíčové pro opakování frází a procvičení slovní zásoby i gramatiky.

2 Choose the correct response (on the right – B person) for the speech (on the left – A person).

3 1.Mum says I have to stay in bed for a week. a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

4 2.How long will I have to wear the plaster cast for? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

5 3.You must concentrate. a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

6 4.I´m expecting my sister to arrive soon. a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

7 5.When did they set off? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

8 6.They´re such good players, how are we going to beat them? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

9 7.I wish I knew how to play the piano. a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

10 8.I´m sure you´ve taken my favourite T-shirt. a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

11 9.What´s wrong with you? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

12 10.Where was the job advertised? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

13 11.What´s the matter, Sue? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

14 12.Would you like to go to the theatre? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

15 13.I´d like to book a table for tomorrow evening, please. a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

16 14.Do you have any rooms available for 2nd May? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

17 15.Can you tell me the way to the station, please? a.Well, it´s never too late to learn. b.I´m not sure. c.In Guardian Weekly dated 15th July. d.Of course. How many people is it for? e.OK, we´ll try. f.I´m afraid she´s right. g.Yes. Would you like a single or a double? h.I´ve got a terrible headache. i.Early this morning. j.What do you mean? k.Go along this street and take the first left. l.What time is she coming? m.I don´t feel like it. n.I´m fed up. o.We´ll do our best.

18 Worksheet 1.Mum says I __________ to stay in bed for a week. I´m afraid she´s right. 2.How long will I have to __________ the plaster cast for? I´m not sure. 3.You must concentrate. OK, we´ll __________. 4.I´m expecting my sister to arrive soon. What time is she __________ ? 5.When did they __________ off? Early this morning. 6.They´re such good players, how are we going to beat them? We´ll do our __________. 7. I wish I knew how to play the piano. Well, it´s __________ too late to learn. 8.I´m sure you´ve taken my favourite T-shirt. What do you __________ ? 9.What´s wrong with you? I´m fed __________. 10.Where was the job advertised? In Guardian weekly __________ 15th July. 11.What´s the __________, Sue? I´ve got a terrible headache. 12.Would you like to go to the theatre? I don´t feel __________ it. 13.I´d like to book a table for tomorrow evening, please. Of course. How many people is it __________ ? 14.Do you have any rooms available for 2nd May? Yes. Would you like a single or a __________ ? 15.Can you tell me the __________ to the station, please? Go along this street and take the first left.

19 Zdroje: vlastní práce autora


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google