Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Zora Pavlištová TEMATICKÁ OBLAST: Anglický jazyk NÁZEV DUMu: Doplňování textu 3 POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 20 KÓD DUMu: ZP_AJ4.R_20 DATUM TVORBY: 2.9.2013 ANOTACE (ROČNÍK): DUM procvičuje porozumění textu, odhadování děje a používání vhodné slovní zásoby nebo gramatických tvarů doplňováním chybějících slov do daného textu.. METODICKÝ POKYN: Studenti se nejdříve seznámí s 15 chybějícími výrazy uvedenými v abecedním pořadí. Na následujících snímcích se snaží text doplňovat větu po větě. Snímky jsou časovány po 15 vteřinách a po tomto časovém úseku se na dalším snímku objeví text s doplněným správným slovem do dané věty. Cvičení lze provádět ústně – studenti čtou (jednotlivě) text po úsecích, ve kterých vždy doplní jedno slovo, následně pak mohou doplnit celý text najednou (snímek 4) jako procvičení/test písemnou formou. Na posledním snímku je celý text doplněný, původně chybějící slova jsou zvýrazněna.

2 These 15 words are missing in the following letter. Read them carefully and make sure you understand their meanings. That will help you to complete the letter with them. able being buy carry delivery help if make more regarding should suggestions were wouldn´t yours

3 Read the letter one sentence after another and always fill in the gap. The following slide will show you the right word to have been filled.

4 Dear Sir, I am writing ________ the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is ________ done to help elderly people and I would like to make some ________ on how to make life better for them. To begin with, improvements ________ be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be ________ frequent. This means that elderly people would be ________ to get out more often. Therefore, they ________ feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

5 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is ________ done to help elderly people and I would like to make some ________ on how to make life better for them. To begin with, improvements ________ be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be ________ frequent. This means that elderly people would be ________ to get out more often. Therefore, they ________ feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

6 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements ________ be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be ________ frequent. This means that elderly people would be ________ to get out more often. Therefore, they ________ feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

7 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be ________ frequent. This means that elderly people would be ________ to get out more often. Therefore, they ________ feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

8 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be ________ to get out more often. Therefore, they ________ feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

9 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they ________ feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

10 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home ________ service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to ________ heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

11 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to ________ a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

12 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to buy a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea ________ a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

13 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to buy a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea if a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to ________ friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

14 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to buy a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea if a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to make friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to ________ our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

15 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to buy a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea if a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to make friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to help our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions ________ carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

16 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to buy a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea if a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to make friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to help our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions were carried out, the lives of elderly people would be much easier. ________ faithfully, J. Wilson

17 Dear Sir, I am writing regarding the problems which elderly people in our area have to face. I do not think that enough is being done to help elderly people and I would like to make some suggestions on how to make life better for them. To begin with, improvements should be made to the public transport service. Buses and trains should be specially equipped and be more frequent. This means that elderly people would be able to get out more often. Therefore, they wouldn´t feel housebound or isolated. Secondly, if local supermarkets provided a free home delivery service for elderly customers, older people would be less anxious and stressed about shopping and they wouldn´t have to carry heavy bags. They would also have a healthier diet, as they would be able to buy a greater variety of food. Futhermore, I think it would be a good idea if a leisure centre and a lunch club were set up for elderly people in the area. This would encourage them to make friends and have a better social life, so they would enjoy life more. To sum up, I think we should all try to help our elderly friends and neighbours. If some of my suggestions were carried out, the lives of elderly people would be much easier. Yours faithfully, J. Wilson

18

19 Zdroje: vlastní práce autora


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google